Prestatieafspraken in vier gemeenten ondertekend

Afgelopen weken hebben we met de gemeenten Veendam, Pekela, Westerwolde en Eemsdelta én onze huurderorganisaties prestatieafspraken voor 2024 gemaakt. De gesprekken in de gemeente Oldambt hebben helaas (nog) niet tot concrete afspraken geleid. We blijven met de gemeente en de huurdersorganisatie in gesprek om ook in Oldambt tot concrete afspraken te komen. Je vindt alle getekende prestatieafspraken hier.

De prestatieafspraken gaan over:

• de samenwerking met onze partners;
• leefbaarheid van onze wijken;
• beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van onze woningen;
• en wonen welzijn en zorg.

Samenwerking met onze partners

Voor ons is het belangrijk dat we op lokale projecten goed samenwerken met gemeenten en huurders, zodat we in buurten en wijken doen wat daar nodig is. Ook denken we graag vroegtijdig mee bij gemeentelijke visie- of beleidsvorming, zoals de woonvisie, het volkshuisvestelijk programma of warmte transitievisies.

Beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid

We hebben afspraken gemaakt over het aantal renovatie- en nieuwbouwprojecten en over vastgoedontwikkeling en onderhoud. Ook in 2024 willen we flink investeren in het verduurzamen en vernieuwen van onze woningen. Zodat huurders kunnen rekenen op goede, betaalbare, comfortabele woningen waar ze met plezier kunnen wonen.

Leefbaarheid van onze wijken

In de afspraken benoemen we concrete acties over leefbaarheid. Denk aan activiteiten in de wijken, ondersteunen van bewonersinitiatieven, woon-maatschappelijk werk, inzet op overlasten en de bezetting van onze buurtwoningen. Maar ook afspraken over het maken van wijkvisies en acties die daar uit voortvloeien. 

Wonen welzijn en zorg

We hebben afspraken gemaakt over levensloopbestendige woningen, woningaanpassingen en doorstroming. Ook gaan we samenwerken bij woonzorgvisies en met het Wmo-team van gemeenten.  

Meer weten over de prestatieafspraken?

Je leest hier meer over de afspraken in Westerwolde

Je leest hier meer over de afspraken in Eemsdelta

Je leest hier meer over de afspraken in Veendam

Je leest hier meer over de afspraken in Pekela