Bewonersgroep BVZ en Acantus in gesprek met wethouder Usmany-Dallinga over versterking Delfzijl-Noord

Op woensdag 14 april ontvingen de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ), namens de bewoners, en Acantus wethouder Annalies Usmany-Dallinga om nader kennis te maken met BVZ en het versterkingsproject in Delfzijl-Noord. Wim Baars, bewoner, initiatiefnemer en oud-voorzitter van de BVZ, overhandigde een ouderwetse telefoon aan de wethouder, als symbool voor een vervolg op de goede en intensieve samenwerking de komende jaren.

Meer dan stenen

De gemeente Eemsdelta staat voor een grote versterkingsopgave. De bewoners uit de Zandplatenbuurt in Delfzijl verhuizen naar een aardbevingsbestendige nieuwbouwwoning, veelal op een andere plek in Delfzijl. Het gaat om zo’n 850 huishoudens.

Uniek en kenmerkend in de aanpak is dat er verspreid in Delfzijl nieuwe buurten worden gecreëerd voor deze huishoudens en dat de bewoners uit de Zandplatenbuurt maar één keer hoeven te verhuizen. Ze hoeven geen gebruik te maken van een wisselwoning. Bovendien is er in deze nieuwe wijken en de directe omgeving aandacht voor het vernieuwen van de openbare ruimte en er wordt door de bewoners gewerkt aan een sociaal programma met initiatieven vanuit bewoners die het wonen in Delfzijl kunnen verbeteren. Anita Tijsma (Acantus): “Wonen gaat over meer dan stenen, het gaat over je thuis voelen in de wijk. Daar werken we met elkaar hard aan door veilige, duurzame woningen te bouwen voor jong en oud. En door aandacht te hebben voor de leefbaarheid in de nieuwe en zeker ook in de huidige wijken.”

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga is erg blij met deze unieke versterkingsaanpak in Delfzijl: "Ik merk dat het de bewoners kracht geeft. De BVZ stelt bewoners namelijk in staat om zich goed te oriënteren en mee te denken over hun woontoekomst."

Meedenken over eigen woontoekomst

De bewoners hebben zichzelf verenigd in de BVZ en hebben een belangrijke positie in de planvorming. “Er werden altijd plannen voor ons gemaakt in het verleden en wij hebben nu voor het eerst het gevoel dat we echt samen optrekken in Delfzijl, met als motto ‘geen stenen, maar mensen’”, zegt Wim Baars. “Met vallen en opstaan is de samenwerking inmiddels goed vormgegeven en werken wij gezamenlijk aan een nieuw Delfzijl met mooie nieuwe huizen voor de mensen in de versterkingsopgave."

Eerste verhuizingen komen op gang

Niet alle bewoners kunnen tegelijk verhuizen. De nieuwbouwwoningen worden gefaseerd gebouwd en opgeleverd. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen. Eind april hebben 110 huurders de sleutel van hun nieuwbouwwoning ontvangen. Van de koopwoningen zijn 9 eigenaren inmiddels verhuisd, hebben 58 huishoudens een definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe woning en hebben 17 huishoudens een optie op een nieuwe woning in Delfzijl.

Dit jaar wordt er gestart met de bouw van diverse projecten, zoals 48 woningen in de Vestingbuurt, 22 woningen in de Betingehof, 25 appartementen en 12 woningen in Delfzijl West (LTS-locatie).

Tijdens de woonmaand in juni worden op alle nieuwbouwlocaties verspreid in Delfzijl, net als in 2020, de verschillende projecten gepresenteerd.