In 2021 geen huurverhoging

Huurders van een sociale huurwoning krijgen dit jaar geen huurverhoging. Dat heeft de Tweede Kamer besloten.

Huurbevriezing

Huurt u een sociale huurwoning van Acantus? Dan wordt uw huur dit jaar 'bevroren'. Dat betekent dat u geen huurverhoging krijgt.

Brief vóór 1 mei

De kale huurprijs verandert dit jaar niet, maar de servicekosten kunnen wel veranderen. Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. Betaalt u servicekosten, dan heeft u voor 1 mei een brief ontvangen. Hierin staat wat u gaat betalen aan servicekosten. 

Vrije sector, BOG en garages

Vrije sector woningen, bedrijfsonroerend goed en garages vallen niet onder de landelijke huurbevriezing. Deze huurders ontvangen nog wel een huurverhoging.

Eenmalige huurverlaging 2021

De meeste mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Soms zijn er bewoners die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Huurders waarvan in 2019 de huur te hoog was in relatie tot het inkomen, komen in aanmerking voor een huurverlaging. Acantus heeft met gegevens van de Belastingdienst gecontroleerd welke huurders dit zijn. Zij hebben automatisch van ons een voorstel ontvangen tot huurverlaging. Is uw inkomen na 2019 gedaald en heeft dit minimaal zes maanden geduurd? Check dan of u zelf huurverlaging kunt aanvragen.