Huur opzeggen

U gaat verhuizen en wilt de huur van uw woning opzeggen? Laat ons dit in ieder geval één maand van tevoren weten. Eerder mag natuurlijk ook. Wij maken dan afspraken met u over de oplevering van de woning. Start het opzegproces via het formulier op de volgende pagina.

Gerelateerde vragen

Mag ik zelf mijn huur opzeggen als ik bewindvoering heb?

Algemeen

Als u onder bewind staat kunt u uw huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. Ook uw bewindvoerder moet akkoord geven voor de verhuizing. Neem contact op met uw bewindvoerder en vraag om schriftelijke toestemming voor uw verhuizing. Nadat u akkoord heeft gekregen van uw bewindvoerder kunt u de huur opzeggen en de bevestiging, als bijlage, toevoegen aan het opzegformulier.

Meer over dit onderwerp

Ik ga mijn woning opzeggen, mag ik iemand voordragen voor deze woning?

Algemeen

U kunt geen nieuwe huurder voordragen. Uw oude woning wordt via het reguliere aanbod aangeboden op de website van Acantus.

Meer over dit onderwerp

Hoe geef ik mijn eindstanden van water en energie door?

Algemeen

U kunt zelf uw meterstanden online doorgeven aan uw water- en energieleverancier. U kunt hiervoor ook formulieren aanvragen bij uw leverancier. Regel dit enkele weken voor uw verhuizing en bewaar de meterstanden totdat alles is afgerond.

Acantus stuurt met de bevestiging van de huuropzegging een meterstandenkaart mee. Deze dient samen met de sleutels te worden ingeleverd. Na ontvangst wordt de woning door Acantus aangemeld bij onze tussenleverancier (Aenergie). Deze beheert de nutsvoorzieningen bij leegstand.

Het tussenliggende verbruik is voor rekening van Acantus. Bij een nieuwe verhuring melden wij de woning weer af bij Aenergie met de dan geldende meterstanden en kan de nieuwe huurder zich aanmelden bij de gewenste energieleverancier.

Meer over dit onderwerp

Hoe lever ik mijn sleutels in?

Algemeen

De sleutels kunt u op twee manieren bij ons inleveren:

  • op ons kantoor Aquapark 7 9641 PJ in Veendam of
  • door de sleutels per aangetekende post naar ons toe te sturen.

De sleutels moeten uiterlijk de laatste verhuurdag door ons zijn ontvangen. Dit wordt met u afgestemd.

Meer over dit onderwerp

Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?

Algemeen

De opzegtermijn is minimaal één maand. Eerder mag natuurlijk ook. U kunt de huur op iedere dag van de maand opzeggen. Zegt u bijvoorbeeld op 10 maart de huur op? Dan eindigt de huurovereenkomst op zijn vroegst op 10 april. De laatste dag mag niet op een feestdag of in het weekend vallen.

Tip: Geef uw opzegging op tijd door. Bijvoorbeeld twee maanden van tevoren in plaats van één maand. U heeft dan rustig de tijd om alles te regelen.

Meer over dit onderwerp

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Algemeen

Als u de huur van een woning opzegt, maken wij een afspraak met u voor een voorinspectie. Tijdens deze voorinspectie lopen wij met u door de woning om af te spreken hoe u de woning moet achterlaten. We spreken dan ook met u af of er een eindinspectie plaatsvindt. We bekijken dan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

De woning moet als volgt worden opgeleverd:

  • De woning is schoon, dat betekent stofvrij, kalkvrij en vetvrij. Ook zijn alle persoonlijke spullen verwijderd.
  • Eventuele beschadigingen heeft u zelf al hersteld.
  • De tuin is netjes, dat betekent onkruidvrij, gesnoeid en eventueel gras is gemaaid.

Heeft u veranderingen aangebracht met onze toestemming, dan mag u die laten zitten als dit met u is afgesproken. Tijdens de voorinspectie maakt de mutatie-inspecteur hierover afspraken met u en noteert dit op het vooropname rapport. Beschadigingen in de woning herstelt u zelf. Als u dat niet doet, maken wij de woning op uw kosten in orde.

Meer over dit onderwerp