Huur opzeggen

U gaat verhuizen en wilt de huur van uw woning opzeggen? Laat ons dit in ieder geval één maand van tevoren weten. Eerder mag natuurlijk ook. Wij maken dan afspraken met u over de oplevering van de woning. Start het opzegproces via het formulier op de volgende pagina.

Gerelateerde vragen

Mag ik zelf mijn huur opzeggen als ik bewindvoering heb?

Algemeen

Als u onder bewind staat kunt u uw huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. Ook uw bewindvoerder moet akkoord geven voor de verhuizing. Neem contact op met uw bewindvoerder en vraag om schriftelijke toestemming voor uw verhuizing. Nadat u akkoord heeft gekregen van uw bewindvoerder kunt u de huur opzeggen en de bevestiging, als bijlage, toevoegen aan het opzegformulier.

Meer over dit onderwerp

Hoe snel is er een nieuwe huurder voor mijn woning?

Algemeen

Wij plaatsen uw woning op de website in ons Woningaanbod. We proberen dit zo snel mogelijk na de voorinspectie te doen. De woning staat dan 7 dagen geadverteerd. Na het sluiten van de woningadvertentie bieden wij de woning aan een kandidaat aan. Helaas lukt het niet altijd om op tijd een nieuwe huurder te vinden.

Wordt de woning verhuurd? Dan geven wij de nieuwe huurder, na uw toestemming , uw telefoonnummer. De nieuwe huurder neemt dan contact met u op. Er kan dan een afspraak worden gemaakt voor eventuele overname of bezichtiging.

Meer over dit onderwerp

Ik ga mijn woning opzeggen, mag ik iemand voordragen voor deze woning?

Algemeen

U kunt geen nieuwe huurder voordragen. Uw oude woning wordt via het reguliere aanbod aangeboden op de website van Acantus.

Meer over dit onderwerp

Hoe geef ik mijn eindstanden van water en energie door?

Algemeen

U kunt zelf uw meterstanden online doorgeven aan uw water- en energieleverancier. U kunt hiervoor ook formulieren aanvragen bij uw leverancier. Regel dit enkele weken voor uw verhuizing en bewaar de meterstanden totdat alles is afgerond.

Acantus stuurt met de bevestiging van de huuropzegging een meterstandenkaart mee. Deze dient samen met de sleutels te worden ingeleverd. Na ontvangst wordt de woning door Acantus aangemeld bij onze tussenleverancier (Aenergie). Deze beheert de nutsvoorzieningen bij leegstand.

Het tussenliggende verbruik is voor rekening van Acantus. Bij een nieuwe verhuring melden wij de woning weer af bij Aenergie met de dan geldende meterstanden en kan de nieuwe huurder zich aanmelden bij de gewenste energieleverancier.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er met mijn zelf aangebrachte veranderingen als ik ga verhuizen?

Algemeen

Zodra u de huur heeft opgezegd, plannen wij een afspraak voor een voorinspectie. Bij deze inspectie geven wij aan welke veranderingen u mag laten zitten en welke u moet verwijderen. In sommige gevallen kunt u met de nieuwe huurder afspraken maken over overname.

Bij toestemming van blijvende aard kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding. Meer informatie leest u in de kluslijst.

Heeft u geen schriftelijke toestemming van Acantus ontvangen voor de aanpassing, dan heeft u geen recht op een vergoeding en wordt u mogelijk gevraagd om de voorziening te verwijderen.

Hoe voorkom ik zo weinig mogelijk dubbele huur?

Algemeen

Dubbele huur is helaas niet te voorkomen. Het kan zijn dat u door overlap van beide contracten dubbele huur moet betalen. Dit is afhankelijk van de ingangsdatum van de nieuwe huurwoning. Zodra bekend is wanneer de huurovereenkomst van de nieuwe huurwoning getekend kan worden, dan kunt u direct de huur van uw huidige woning opzeggen.

Meer over dit onderwerp

Wat komt er bij kijken bij een verhuizing?

Algemeen

Denk aan het doorgeven van uw nieuwe adres!
Geef uw verhuizing altijd door aan uw gemeente, ook als u binnen de gemeente verhuist. Verhuist u naar een nieuwe gemeente, meld dit dan bij de nieuwe gemeente. Doe dit 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na je verhuisdatum (verhuisdatum = 1e dag slapen/wonen nieuwe huis).

Stuur ook uw verzekeraars tijdig een adreswijziging en uw telefoonaanbieder. Denkt u ook aan het overschrijven van uw inboedelverzekering. Vraag na of u ook dekking van de inboedelverzekering heeft tijdens de verhuizing. Dit is namelijk niet bij alle verzekeraars het geval.

Tip! Met de verhuisservice van PostNL kunt u regelen dat uw post automatisch met u mee verhuisd

Huurtoeslag
Wanneer u gebruik maakt van Huurtoeslag is het belangrijk om de verhuizing door te geven aan de Belastingdienst. Als de huurovereenkomst stopt, stopt ook uw recht op huurtoeslag voor deze woning. Verhuist u naar een andere huurwoning? En heeft u daar recht op huurtoeslag? Vraag dan opnieuw huurtoeslag aan. Geef de wijzigingen door via Mijn toeslagen of bel met de Belastingdienst 0800 - 0543

Gas, water en elektriciteit
Vergeet bij uw verhuizing niet om de contracten voor onder andere gas, elektra, water te wijzigen. Om te voorkomen dat water- en energiebedrijven teveel bij in rekening brengen, is het belangrijk de meterstanden op de laatste huurdag door te geven. De meterstanden van gas, water en elektra schrijft u op de meterstandenkaart die wij u toesturen.

Automatische betaling stopzetten
Als u de bank een opdracht heeft gegeven voor een automatische betaling van de huur, dan moet u die zelf stopzetten. Als u de automatische betaling bij ons heeft geregeld hoeft u niets te doen.

Afval
Bij verhuizen komt vaak veel afval en grofvuil kijken. Zorgt u ervoor dat u uw afvalcontainers schoon en leeg achterlaat. Hartelijk dank!

Meer over dit onderwerp

Hoe lever ik mijn sleutels in?

Algemeen

De sleutels kunt u op twee manieren bij ons inleveren:

  • op ons kantoor Aquapark 7 9641 PJ in Veendam of
  • door de sleutels per aangetekende post naar ons toe te sturen.

De sleutels moeten uiterlijk de laatste verhuurdag door ons zijn ontvangen. Dit wordt met u afgestemd.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er als ik mijn garage/parkeerplaats heb opgezegd?

Algemeen

U krijgt van ons een bevestigingsbrief. De sleutels van een garage kunnen op ons kantoor ingeleverd worden of met de aangetekende sleutelenvelop die wij meesturen bij de bevestiging.

Meer over dit onderwerp

Hoe zeg ik de huur op bij overlijden?

Algemeen

Doet u als nabestaande een huuropzegging? Dan willen wij u allereerst condoleren met het verlies.

Medehuurder
Is er een medehuurder die in de woning wil blijven wonen? Vul in dit geval een formulier Verandering tenaamstelling bij overlijden in en stuur deze op samen met een kopie van het overlijdenscertificaat. Dan kunnen wij er voor zorgen dat het huurcontract op uw naam komt te staan.

Medebewoner
Bent u medebewoner, maar staat u niet op het huurcontract als medehuurder? En u wilt wel in de woning blijven wonen? Dan kunt u een vezoek indienen om hoofdhuurder te worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier Verandering tenaamstelling.

Enige bewoner
Woonde de huurder alleen in de woning, dan moet de huurovereenkomst worden opgezegd. De erfgenamen mogen op elke werkdag van de maand opzeggen. Wel moet een opzegtermijn van 1 maand in acht worden genomen.

U kunt de opzegging doen via het opzeggingsformulier of schriftelijk. In de brief vermeld u het adres waarvan de huur wordt opgezegd, de einddatum van de huurovereenkomst en het adres waar wij de bevesting heen kunnen sturen. Bij de brief voegt u een kopie van het overlijdenscerificaat.

Meer over dit onderwerp

Kan ik mijn huuropzegging terugdraaien?

Algemeen

Nee, een huuropzegging is definitief. Dat betekent dat u het niet meer kunt veranderen. Zijn er bijzondere omstandigheden? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via het Contactformulier of 0900 - 8400.

Meer over dit onderwerp

Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?

Algemeen

De opzegtermijn is minimaal één maand. Eerder mag natuurlijk ook. U kunt de huur op iedere dag van de maand opzeggen. Zegt u bijvoorbeeld op 10 maart de huur op? Dan eindigt de huurovereenkomst op zijn vroegst op 10 april. De laatste dag mag niet op een feestdag of in het weekend vallen.

Tip: Geef uw opzegging op tijd door. Bijvoorbeeld twee maanden van tevoren in plaats van één maand. U heeft dan rustig de tijd om alles te regelen.

Meer over dit onderwerp

Hoe moet ik mijn woning achterlaten?

Algemeen

Als u de huur van een woning opzegt, maken wij een afspraak met u voor een voorinspectie. Tijdens deze voorinspectie lopen wij met u door de woning om af te spreken hoe u de woning moet achterlaten. We spreken dan ook met u af of er een eindinspectie plaatsvindt. We bekijken dan of de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

De woning moet als volgt worden opgeleverd:

  • De woning is schoon, dat betekent stofvrij, kalkvrij en vetvrij. Ook zijn alle persoonlijke spullen verwijderd.
  • Eventuele beschadigingen heeft u zelf al hersteld.
  • De tuin is netjes, dat betekent onkruidvrij, gesnoeid en eventueel gras is gemaaid.

Heeft u veranderingen aangebracht met onze toestemming, dan mag u die laten zitten als dit met u is afgesproken. Tijdens de voorinspectie maakt de mutatie-inspecteur hierover afspraken met u en noteert dit op het vooropname rapport. Beschadigingen in de woning herstelt u zelf. Als u dat niet doet, maken wij de woning op uw kosten in orde.

Meer over dit onderwerp

Kan ik de einddatum van de huuropzegging wijzigen?

Algemeen

Het kan gebeuren dat de geplande datum waarop u de woning gaat verlaten, toch niet zo goed uitkomt. Korter is mogelijk, maar de opzegtermijn is nooit minder dan 1 maand. Langer kan alleen als de woning nog niet is aangeboden aan een nieuwe huurder of al op de woningaanbodsite heeft gestaan.

Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400. Dan kunnen wij kijken wat de mogelijkheden zijn.

Meer over dit onderwerp

Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

Algemeen

U krijgt van ons een bevestigingsbrief van de opzegging binnen 3 werkdagen nadat u de huur heeft opgezegd. In deze brief staan alle afspraken. Hierin staat ook tot welke datum u de huur moet betalen.

Meer over dit onderwerp