Voorwaarden voor aanvragen eenmalige tegemoetkoming huurders aardbevingsgebied achteraf verruimd

Vanaf 1 maart 2021 kunnen meer huurders gebruik maken van de regeling ‘tegemoetkoming huurders aardbevingsgebied’. Eerder was de regeling alleen bedoeld voor huurders die tijdens de versterking van hun huurhuis in een tijdelijke woning moesten wonen en zelf betaalden voor nutsvoorzieningen en internet. Nu kunnen ook andere groepen huurders een aanvraag indienen. Dit is een mooi resultaat!

Wat houdt de vergoeding in?

Huurders ontvangen een basisvergoeding van € 500,- voor kosten die niet meer te achterhalen zijn, zoals zelf aangebrachte voorzieningen. Daarnaast krijgen huurders die zelf betaalden voor nutsvoorzieningen en internet een vergoeding van € 45,- per week voor de periode dat een huurder in een tijdelijke woning heeft gewoond. Het gaat om een tegemoetkoming, dit betekent dat niet alle daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Voor wie geldt de verruimde regeling?

De regeling ‘tegemoetkoming huurders aardbevingsgebied’ is voor huurders:

  • Die tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 in een tijdelijke woning van een woningcorporatie woonden, omdat hun huurhuis werd versterkt;
  • die hun tijdelijke woning voor 1 november 2020 betrokken en daar na 1 november 2020 nog woonden of nu nog wonen;
  • die in hun huurwoning konden blijven wonen tijdens de versterking tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020;
  • die na ingang van het sociaal plan van hun oude huurwoning naar huurhuis verhuisden tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020;
  • die tijdens de versterking tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 zelf voor andere woonruimte zorgden.

Op de pagina Voorwaarden vergoeding huurders van de NCG staan de voorwaarden waaraan de huurder moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling.

Aanvraag indienen

De regeling wordt uitgevoerd door Nationaal Coördinator Groningen. Vanaf 1 maart 2021 kunnen huurders een aanvraag indienen tot 1 april 2022. Op de pagina Aanvraag vergoeding huurders indienen op de website van de NCG staat wanneer en hoe huurders een aanvraag kunnen indienen.

Vragen?

De regeling wordt uitgevoerd door de NCG. Voor vragen kunt u contact opnemen met hen via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl of telefonisch via 088 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur).