Toekomst van de Sint Vitusstraat in Winschoten

In de Sint Vitusstraat in Winschoten verhuurt Acantus 52 woningen. De woningen zijn meer dan 100 jaar oud. Helaas hebben we de afgelopen jaren te maken gekregen met verzakkingen. Een deel van de woningen is ernstig verzakt, beschadigd en niet meer van deze tijd. Daarom wil Acantus deze 27 woningen vervangen door 30 nieuwe woningen.

Planvorming
De afgelopen jaren hebben we samen met bewoners, huurdersorganisaties en de gemeente Oldambt overlegd en plannen gemaakt. Dit ging niet zonder slag of stoot. Niet iedereen staat achter de sloopplannen en heeft de wens dat Acantus de woningen grondig renoveert. Dit is onderzocht en technisch en financieel voor Acantus niet haalbaar. Nieuwbouw biedt daarbij de kans om energiezuinige woningen te bouwen die toekomstbestendig zijn en voldoen aan de wensen van de bewoners die graag in de Sint Vitusstraat willen blijven wonen. Nu en in de toekomst.

Sociaal Statuut
Vanaf september 2023 gaat het Sociaal Statuut in voor de bewoners van de 27 woningen aan de Sint Vitusstraat. Dit betekent dat zij met voorrang kunnen verhuizen naar een andere woning van Acantus en daarbij een verhuisvergoeding krijgen. Natuurlijk krijgen ze altijd de kans om weer terug te keren naar de nieuwe woningen. Dan moet er wel twee keer verhuisd worden.

Sloopvergunning
De woningen aan de Sint Vitusstraat in Winschoten zijn karakteristiek verklaard. Om de woningen te kunnen slopen betekent dit dat Acantus een vergunning nodig heeft van de gemeente Oldambt. De aanvraag voor de sloopvergunning wordt binnenkort gedaan.
Acantus en de gemeente hebben afgesproken dat de nieuw te bouwen woningen ook karakteristieke kenmerken zullen hebben. Dit is meegenomen in de planvorming.