Regionaal ambitiekader Oost-Groningen ondertekend

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties slaan de handen ineen. De  gemeenten Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde hebben samen met woningcorporaties Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Acantus en de zeven huurdersorganisaties gezamenlijk woonambities geformuleerd voor Oost-Groningen. Donderdag 3 maart is er letterlijk afgetrapt door alle partijen in het Henk Nienhuis stadion in Veendam. De aftrap en ondertekening van het Regionaal Ambitiekader is het officiële startsein voor een meerjarige en toekomstgerichte samenwerking.

Regionaal samenwerken

Sinds de komst van de Woningwet in 2015 voeren gemeenten weer regie op de volkshuisvesting en hebben corporaties de inspanningsverplichting om met gemeenten en huurdersorganisaties op lokaal niveau afspraken te maken. Om goed wonen in vitale wijken en dorpen mogelijk te maken is het essentieel om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Door regio breed de krachten te bundelen kan doelmatig en krachtig toegewerkt worden naar de gezamenlijke ambitie.

Het Regionaal Ambitiekader

In deze samenwerking is het belangrijkste doel: een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners in Oost-Groningen. Voor iedereen die in deze regio woont moet er nu én in de toekomst een passende en betaalbare woning in een plezierige leefomgeving zijn. Gebrek aan goede en betaalbare woningen mag nooit een reden zijn voor Oost-Groningers om te vertrekken uit de regio.

Volkshuisvestelijke thema’s

Een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod is essentieel. Echter zijn er meerdere factoren van invloed op een prettig leefklimaat. Daarom bestaat het ambitiekader uit vijf thema’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid. Gezamenlijk bevatten deze thema’s alle ambities en ingrediënten om het wonen in Oost-Groningen plezierig te maken en te houden. Naast een goede woning zijn dit bijvoorbeeld thema’s als overlast, energiearmoede, de financiële gezondheid van inwoners, het opvangen en begeleiden van kwetsbare inwoners en het inspelen op de dubbele vergrijzing.

Kapstok voor lokale afspraken

Het Regionaal Ambitiekader biedt de kapstok om meerjarig regionale afspraken te vertalen naar lokale afspraken. In de lokale uitwerking wordt zichtbaar wat er concreet gerealiseerd wordt zoals: hoeveel sociale huurwoningen er verbeterd/vernieuwd worden, welke ruimte er is voor nieuwbouw, de uitbreiding van voorzieningen en de acties die er zijn om de leefbaarheid in een bepaalde wijk te verbeteren. 

Samenwerkende partijen

Gemeenten: Pekela, Oldambt, Veendam en Westerwolde
Corporaties: Acantus, Groninger Huis en Woonzorg Nederland
Huurdersorganisaties: Huurders in Pekela (HiP), Huurdersorganisatie Oldambt (HOO), Huurdersorganisatie Scheemda (HOS), Bewonersorganisatie Oldambt (BOO), Commissie Huurzaken Veendam (CHV), Bewoners Organisatie Westerwolde (BOW) en Huurders Advies Groep Groninger Huis (HAG).