Werken bij Acantus

Acantus is met ongeveer 13.000 woningen en zo'n 160 medewerkers één van de grotere woningcorporaties in Noord-Nederland. In alles wat we doen, nemen we de huurder als vertrekpunt. Dit betekent dat we ons inzetten voor een prettige woonomgeving en goede voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg.

De juiste kennis, vaardigheden en inzet van medewerkers bepalen het succes van onze organisatie en van de medewerkers zelf. Daarom hebben we een aantal kerncompetenties geformuleerd die ons helpen om onze missie en strategie te realiseren. Dit zijn:  

  • klantgedreven;
  • resultaatgericht;
  • besluitvaardig;
  • communicatief vaardig.

Anders gezegd, deze competenties zijn richtinggevend voor de manier waarop we ons dagelijks werk doen. Ze zijn ingebed in een open bedrijfscultuur waarin coachend leiderschap en de verdere ontwikkeling van medewerkers vanzelfsprekend zijn.