Verantwoording toewijzing

U verwacht van ons dat we onze huurwoningen eerlijk toewijzen. Om u inzicht te geven in onze woningtoewijzing leggen we hierover verantwoording af.

Hieronder vindt u een overzicht van de aanbiedingen en verhuringen van onze woningen. Tot drie maanden terug kunt u de verantwoording bekijken.

In de verantwoording is het volgende opgenomen:

  • Toewijzing: hoe de woning is aangeboden en toegewezen.
  • Aantal reacties: er wordt vermeld hoeveel woningzoekenden op de woning hebben gereageerd.

Wij houden ons het recht voor om woningen buiten de reguliere weg om toe te wijzen. Dit is het geval bij toewijzing aan bijzondere doelgroepen.

Volgorde van verhuren

Verhuur van woningen met een huurprijs lager dan € 737,14 (prijspeil 2020):

  1. Woningzoekenden die vanwege sloop of herstructurering hun woning moeten verlaten en onder het Sociaal Statuut vallen.
  2. Woningzoekenden die vanwege een medische reden naar een andere woning moeten verhuizen / woningzoekenden die van de gemeente een WMO-indicatie hebben gekregen.
  3. Woningzoekenden met een sociale urgentie status.
  4. Woningzoekenden met een inkomen lager dan € 39.055,- per jaar (prijspeil 2020).
  5. Alle overige woningzoekenden.

Verhuur van woningen met een huurprijs hoger dan € 737,14 (prijspeil 2020):

  1. Woningzoekenden met een inkomen van minimaal € 39.055,- per jaar (prijspeil 2020).
  2. Woningzoekenden met een inkomen lager dan € 39.055,- per jaar die kunnen aantonen dat ze in staat zijn de huur te betalen (bijvoorbeeld door borgstelling van de ouders). Dit is ter beoordeling van een medewerker van Acantus.