Governancecode

Door ons te binden aan de Governancecode, laten we zien waarvoor we staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we werken.

Aedes

Acantus is lid van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder corporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren.

Governancecode

Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode voor woningcorporaties. Deze code is opgesteld door de Commissie Governancecode Woningcorporaties. De Governancecode geeft regels over de invulling van goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.