Prestatieafspraken

We hebben samen met gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken gemaakt voor 2023-2027 over de sociale huurwoningen in de gemeenten Eemsdelta, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde.

Deze afspraken gaan over vernieuwing en verduurzaming van de sociale huurvoorraad, acceptabele woonlasten en over leefbare en veilige wijken. We zetten volop in op het verbeteren van onze woningen door nieuwbouw en verduurzaming. En er is dit jaar extra aandacht besteed aan energiearmoede, het langer zelfstandig thuis wonen en de toewijzing aan bijzondere doelgroepen zoals statushouders.

In Oost-Groningen (Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde) zijn de prestatieafspraken gemaakt vanuit het bovenliggende RAK 2022-2025 (Regionaal Ambitiekader). Het RAK is eind vorig jaar getekend. In Eemsdelta zijn de prestatieafspraken gemaakt vanuit het bovenliggende ambitiekader Eemsdelta 2023-2027. Het ambitiekader Eemsdelta is dit jaar getekend. In de ambitiekaders hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt over de ambities waar we samen aan werken. In de jaarlijkse prestatieafspraken worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de ambities.

Prestatieafspraken Eemsdelta

Prestatieafspraken Pekela

Prestatieafspraken Veendam

Prestatieafspraken Westerwolde

Prestatieafspraken Oldambt