Prestatieafspraken 2024-2028

In 2022 hebben we met onze huurderorganisaties en de gemeenten in de regio meerjarige afspraken gemaakt over onze gezamenlijke ambities over de sociale huurwoningen en leefomgeving. Voor de gemeenten Eemsdelta, Pekela, Veendam en Westerwolde hebben we deze ambities in december 2023 geactualiseerd en verder geconcretiseerd in prestatieafspraken voor 2024-2028. Hiermee is duidelijk wat we in 2024 gaan doen. De afspraken in de gemeente Oldambt zijn helaas niet geactualiseerd. Wel hebben we, in samenspraak met de huurdersorganisaties, deze gemeente een bod gedaan. Dit bod staat nog.

Prestatieafspraken gaan over vernieuwing en verduurzaming van de sociale huurvoorraad, acceptabele woonlasten en over leefbare en veilige wijken. We zetten ook komende jaren volop in op het verbeteren van onze woningen door verduurzaming, renovatie en nieuwbouw. Ook besteden we extra aandacht aan veilig en energiezuinig wonen en het langer zelfstandig thuis wonen.

Prestatieafspraken Eemsdelta

Prestatieafspraken Pekela

Prestatieafspraken Veendam

Prestatieafspraken Westerwolde

Bod Oldambt