Visie

De rust, de ruimte, de natuur en de historie. Dat is Noord- en Oost-Groningen. Wij zijn trots op deze regio en de mensen hier. Met een economie die is gebouwd op inzet, doorzettingsvermogen en lokaal ondernemerschap. Waar centrumdorpen belangrijke voorzieningen bieden voor de kleinere kernen – de woondorpen – eromheen. Het is een regio waar de mensen nog sterk met elkaar verbonden zijn. Waar lief en leed gedeeld worden. En waar uitdagingen gezamenlijk worden opgepakt. Zoals al eeuwenlang het geval is. Wij kennen deze plek. We komen hier vandaan en voelen ons hier thuis. Als huisvester van zo’n 30.000 mensen – en beheerder van ruim 20 procent van de woningen in het gebied – dragen wij bij aan het woonplezier in onze regio.

Samen werken we aan woonplezier

Vanzelfsprekend vinden wij het belangrijk dat onze huurders zich thuis voelen in onze woningen. Maar onze ambitie gaat verder. Wij werken samen aan woonplezier! Dit is meer dan een huis bieden. Want woonplezier is voor iedereen anders. Het is leven met comfort en gemak en je prettig en gewaardeerd voelen in je omgeving. Zodat iedere huurder tijd en ruimte heeft voor de dingen die hij/zij belangrijk vindt.