Samenwerkingsverband Kr8-corporaties

Dertig procent van de te versterken woningen in het aardbevingsgebied is bezit van corporaties. Daarom bundelen de acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied hun Kr8en op het gebied van de versterkingsopgave, schade-afhandeling, waardedaling en portefeuillestrategie. De Kr8-corporaties werken aan veilige, betaalbare en duurzame woningen voor huurders. Samen streven we naar een eenduidige aanpak en eerlijke compensatie voor huurders. Om Groningen en onze huurders weer perspectief te bieden voor de toekomst.

De acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied werken samen in de Kr8 aan veiligheid, duidelijkheid en eenduidigheid voor haar huurders. Naast Acantus gaat het om De Delthe, Groninger Huis, Lefier, Stichting Uithuizer Woningbouw, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland en Woonzorg NL. Dit doen we samen met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG).

Kr8en bundelen

Vanuit samenwerking kunnen we meer voor de huurders betekenen. En meer voor het gebied. In de Kr8 bundelen we kennis, ervaring en onderzoek om aan te sluiten bij wat huurders nodig hebben. Verder werken we nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Midden-Groningen en Oldambt.

Resultaten 2021

De samenwerking tussen de Kr8-corporaties krijgt steeds meer vorm en resultaat. In deze infographic staan de belangrijkste resultaten die we in 2021 behaalden op een rij. Deze cijfers zijn afkomstig van de corporaties en de peildatum is 31 december 2021.

Gelijke vergoedingen bij versterking

Huurders en particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied moeten in dezelfde gevallen hetzelfde behandeld worden. Dat betekent: eenzelfde vergoeding krijgen van de overheid als zij bijvoorbeeld tijdelijk moeten verhuizen. Het valt niet uit te leggen als een particuliere eigenaar dan een hogere vergoeding krijgt van het Rijk dan een huurder. De Kr8-corporaties hebben zich er eind 2020 met succes voor ingespannen om die vergoedingen gelijk te trekken. Huurders krijgen nu, net als particuliere woningeigenaren kosten zoals gas, water en internet vergoed.

Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de huidige woning van de huurder. U kunt deze vergoeding aanvragen bij NCG. Kijk op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ZAV voor meer informatie.