Organisatieschema

De organisatiestructuur binnen Acantus is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Een transparante organisatie waar met korte lijnen en informeel wordt gecommuniceerd.

Acantus bestaat uit de afdelingen Strategie & Beleid, Onderhoud & Investeringen, Bedrijfsvoering & Financiën en Wonen met ieder een eigen manager. De managers worden aangestuurd door de Bestuurder, die weer verantwoording aflegt aan een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC).