Organisatie

Het is onze belangrijkste taak om een betrouwbare sociale verhuurder te zijn. En dat gaat over veel meer dan over het verhuren van woningen alleen. Daar hoort ook bij dat we een hoog serviceniveau bieden, gemakkelijk aanspreekbaar zijn over onderwerpen als huurbeleid en woonlasten, en dat we innovatief zijn in het aanbieden van extra diensten.

Kortom, een goede dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, zijn we lid van het keurmerk Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Daarnaast zijn wij als corporatie aangesloten bij Aedes, de brancheorganisatie voor woningcorporaties. Een deel van onze huurders en huurdersorganisaties zijn lid van de Woonbond. De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties.