Versterkingskrant op de deurmat!

Deze week valt bij huurders in het aardbevingsgebied de versterkingskrant ‘Woonkracht’ op de deurmat. In deze gezamenlijke uitgave van de Groningse Kr8-corporaties en de HPAG (Huurdersplatform Aardbevingen Groningen) staan verhalen van huurders en woningcorporaties over de vanwege veiligheid noodzakelijke versterkingsoperatie.

Zekerheden

Vanwege de aardbevingen zijn bij de verschillende corporaties doorlopend projecten in voorbereiding en uitvoering. Dit zijn ingrijpende processen, die veel impact hebben op huurders. De Kr8-corporaties maken samen een vuist om de versterking in de regio zo goed mogelijk uit te voeren. Iedere huurder moet veilig en prettig kunnen wonen en heeft recht op een vergoeding en gelijkwaardige behandeling. Daarom hebben de Kr8-corporaties met elkaar en met de huurders (verenigd in de HPAG) zekerheden afgesproken die ze aan huurders willen bieden bij sloop en nieuwbouw vanwege aardbevingen.

Resultaat

De Kr8-corporaties zoeken naar de beste manier om samen met huurders de versterking aan te pakken. Dit heeft veel tijd gekost en nog steeds is het tempo in de versterking langzaam en gaat het contact met de huurders niet altijd goed. Maar gelukkig kunnen we nu ook voorbeelden laten zien waar de samenwerking beter gaat. Die verhalen delen we graag met onze huurders in deze krant.

Door samenwerking bereiken we meer

Vorige week bereikten de Kr8-corporaties overeenstemming met het Rijk om vergoedingen voor en compensatie van huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsoperatie gelijk te trekken . Ook hieruit blijkt dat de samenwerking tussen de Kr8-corporaties loont.

Kr8-corporaties

De versterkingskrant ‘Woonkracht’ is samen gemaakt met de HPAG en 7 andere corporaties waar wij mee samenwerken in de Kr8: De Delthe, Groninger Huis, Lefier, SUW, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonzorg Nederland.

Versterkingskrant WOONKR8