Situatie in de Julianaflat

De meeste bewoners in de Julianaflat in Veendam zijn tevreden over hun woning en omgeving. Dit gunnen wij ze ook ontzettend na de explosie van 3 jaar geleden. En het blijkt ook uit de diverse telefoontjes die wij spontaan hebben gekregen.

In de media is de suggestie gewekt dat er, na de ontploffing in 2017, opnieuw sprake zou zijn van een gevaarlijke situatie in de flat. Dat is echter onjuist. Wij vinden het vervelend voor onze bewoners dat dit op deze manier in de media is gekomen. Er is recent contact geweest met de betrokken bewoner en er zijn geen signalen dat de veiligheid in het geding is.

Er zijn 3 bewoners die onderling onenigheid met elkaar hebben. Bij onmin tussen buren ligt de verantwoordelijkheid om te komen tot prettig samen leven in eerste instantie bij de betrokken bewoners zelf. Als corporatie ondersteunen en bemiddelen wij. Dat hebben wij in dit geval dan ook gedaan, door samen met de gemeente Veendam, zorg en de politie in gesprek te zijn met de betrokken bewoners en hen verschillende oplossingen te bieden. Tot nu toe is er geen draagvlak voor de geboden oplossingen. We blijven met de bewoners in gesprek en kijken hoe we met maatwerk de onenigheid kunnen oplossen.