Prestatieafspraken 2021 getekend

Ieder jaar doen wij aan de vijf gemeenten en de zes huurdersorganisaties in ons werkgebied een bod. Vervolgens maken we samen met huurdersorganisaties en gemeenten prestatieafspraken. De afspraken voor 2021 zijn inmiddels gemaakt. Voor het jaar 2021 zijn goede werkafspraken gemaakt. De afspraken gaan in op twee thema’s. Belangrijkste punt voor onze huurders gaat over acceptabele woonlasten en preventie van schulden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over voldoende beschikbare woningen op de juiste plek. Volgend jaar willen we graag meerjarige prestatieafspraken maken met de huurdersorganisaties en gemeenten in onze regio. Het RWLP is gevraagd hiervan de begeleiding te verzorgen.

Linda Stol, manager Wonen: “We mogen er trots op zijn dat we ook dit jaar weer in goede afstemming zijn gekomen tot afspraken voor volgend jaar. Onze huurdersorganisaties hebben duidelijk aangegeven wat voor hen van belang is; betaalbaar wonen. Met deze prestatieafspraken blijven we samen werken aan voldoende, betaalbare woningen in een fijne woonomgeving."

Lees de prestatieafspraken voor 2021