Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Hoe werkt de opvang van vluchtelingen?

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Gezien de vluchtelingenstroom die vanuit Oekraïne steeds meer op gang komt, heeft het kabinet aan de veiligheidsregio de opdracht gegeven opvang te regelen voor de eerste 50.000 vluchtelingen.

Rol gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen ook wie in aanmerking voor opvang komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. De verdeling van het aantal vluchtelingen over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer mensen woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden aan vluchtelingen. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen.

Rol corporaties

Een woningcorporatie zoals Acantus is een van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woningen ter beschikking te stellen. Andere partijen zijn bijvoorbeeld AZC’s, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars.

Wat doet Acantus voor de vluchtelingen uit Oekraïne?

De beelden van de afgelopen weken hebben ons geschokt en natuurlijk willen wij ons, net als vele anderen, inspannen om te helpen. Wij hebben een screening gedaan binnen ons bezit en gekeken of er woningen zijn die we beschikbaar kunnen stellen aan vluchtelingen uit Oekraïne. Wij vinden het belangrijk dat we woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen moet dus niet ten koste gaan van woningzoekenden uit ons werkgebied. Concreet betekent dit dat we hebben gekeken naar woningen die normaal gesproken niet in de verhuur zouden komen (bijvoorbeeld sloopwoningen), maar we nu nog wel (tijdelijk) aan kunnen bieden. De uitkomst hiervan hebben we gedeeld met alle gemeenten. De gemeente bepaalt of hier gebruik van wordt gemaakt. 

Kan ik als huurder van Acantus vluchtelingen uit Oekraïne in huis nemen? En welke regels gelden er dan?

Steeds meer mensen nemen inmiddels spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis. Mensen laten logeren mag, daar hoeft u geen toestemming voor te vragen. Belangrijk is dat u als huurder verantwoordelijk bent en blijft voor uw woning en de mensen die hierin verblijven.

  • We adviseren u de bemiddeling te laten lopen via takecarebnb. Daar kunt u zich aanmelden. Ook vindt u op de website van takecarebnb.nl tips en adviezen.
  • Verder adviseren we contact op te nemen met de gemeente en/of de belastingdienst voor de gevolgen voor eventuele uitkering en toeslagen.
  • Heeft u een vluchteling in huis genomen? Dan willen we dit graag registreren. U kunt dit doorgeven aan Acantus via het contactformulier

Volg advies experts & weet waar u aan begint!

Voor wie overweegt mensen uit de Oekraïne te helpen, verwijst Vluchtelingenwerk Nederland naar de website van www.Takecarebnb.nl. Deze organisatie bemiddelt sinds 2015 tussen gastgezinnen en vluchtelingen.

Volgens Takecarebnb moet je beschikken over ‘een warm hart en een koel hoofd’ als je vluchtelingen in je eigen huis laat logeren. Als tip geeft de organisatie een aantal aandachtspunten mee. Weken of misschien wel maandenlang gasten over de vloer hebben vergt veel van zowel de logees als het gastgezin. Een van de belangrijkste tips is: ‘Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Samen hou je het langer vol’.

Andere aandachtspunten die genoemd worden: tolerant zijn, begrip tonen, privacy geven, maar ook duidelijke afspraken maken en oog hebben voor een zinvolle dagbesteding. 

Ook Vluchtelingenwerk zelf heeft nuttige informatie op de website staan.