Let op: valse brief in omloop

Namens Acantus zijn valse brieven verstuurd naar bewoners van de Mezenlaan in Pekela. Het gaat om een brief waarin renovatie en verduurzamingswerkzaamheden worden aangekondigd. Wie de brieven heeft verstuurd is (nog) niet duidelijk.

Neem contact op met ons bij twijfel echtheid brief
Heeft u onlangs een brief van ons ontvangen waarin we werkzaamheden aankondigen? En twijfelt u aan de echtheid Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via 0900-8400 of de bewonersconsulent in uw regio. Zij kunnen nagaan of de brief die u heeft ontvangen echt door ons is verstuurd.

Wees oplettend als u een valse brief ontvangen heeft. Laat nooit zo maar iemand binnen. 

Onderstaande brief is nep.