Jaarlijkse huuraanpassing

Per 1 juli passen wij de huurprijzen aan. Voor 1 mei sturen wij alle huurders hierover een brief of e-mail met de nieuwe huurprijs.

De huurverhoging hebben wij nodig om onze woningen te onderhouden, te verduurzamen en te verbeteren. Bij het bepalen van de jaarlijkse huuraanpassing zoeken we de balans tussen een zo laag mogelijke huurverhoging en blijvend kunnen investeren in onze woningen. Investeren in verbetering en verduurzaming van onze huidige woningen is nodig, zodat de energielasten zo laag mogelijk zijn en daarmee de woonlasten betaalbaar. Ook willen we investeren voor de toekomst door nieuwe woningen te bouwen. Acantus volgt normaal gesproken voor de huuraanpassing de inflatie. Zodat alleen de kostenstijging wordt gecompenseerd. Op dit moment is de inflatie zo hoog, dat dit niet kan. Daarom verhogen we de huur met 2,3 %. Uitgezonderd zijn de woningen met energielabel E, F of G en sloopwoningen. Deze huren worden niet verhoogd.

Stijgende prijzen

De prijzen en vooral de energieprijzen zijn de afgelopen periode hard gestegen. Met de alsmaar stijgende (energie)prijzen kan het lastig zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom krijgen onze huurders in woningen met een energielabel van E, F en G dit jaar geen huurverhoging. Heeft een huurder financiële problemen? Dan kijken we samen naar mogelijke oplossingen.

Betaalbare woningen: nu en in de toekomst

We werken er dagelijks aan om de woonlasten voor onze huurders te beperken, ook in de toekomst. Dit betekent dat we investeren om woningen energiezuiniger te maken. Ook bouwen we nieuwe energiezuinige woningen. Dit kunnen we alleen betalen als de huren worden verhoogd. Alles met als doel dat we tegemoet kunnen komen aan de woonvraag van huurders: een betaalbare en comfortabele woning, nu en later.

>>> Lees meer over de jaarlijkse huuraanpassing