Glasvezel voor ruim 2000 huurwoningen in Oldambt en Westerwolde

Acantus en GlasDraad slaan de handen ineen om voor huurders van woningen in de kleine kernen van Oldambt en Westerwolde een glasvezelnetwerk te realiseren. De eenmalige vastrechtvergoeding voor deze aansluiting wordt betaald door Acantus en de Regiodeal Oost-Groningen. De aanleg gebeurt door GlasDraad.

Op 4 november is de overeenkomst tussen GlasDraad en Acantus ondertekend en hiermee het startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel in de gemeenten Oldambt en Westerwolde. De eenmalige vastrechtvergoeding voor deze aansluitingen wordt betaald door Acantus en mede gefinancierd vanuit de Regiodeal Oost-Groningen. De gemeenten Oldambt en Westerwolde hebben zich intensief ingespannen om deze overeenkomst mogelijk te maken. Zij hebben het initiatief genomen om een deel van de aanlegkosten vanuit de Regiodeal Oost-Groningen te financieren. In totaal gaat het om 1.225 woningen in de gemeente Westerwolde en 838 woningen in de gemeente Oldambt.

‘Voor nu en de toekomst’
Acantus vindt het belangrijk dat iedere bewoner de beschikking heeft over een goede internetverbinding. Linda Stol, manager Wonen bij Acantus: ‘Snel en goed internet is voor iedereen van belang. Voor nu en in de toekomst. Samen met onze huurdersorganisaties zien we het als een investering voor onze huurders en de woningen. Juist in de kleine kernen waar dit soort netwerken niet zomaar worden aangelegd. Onze huurders hoeven zeker niet verplicht over te stappen naar glasvezel, maar ze krijgen hiermee wel de mogelijkheid. Daarmee kunnen ze vaak weer besparen op hun maandelijkse kosten voor tv en internet en dat vinden we ook van belang.’

Voorbereidingen in volle gang
Momenteel is GlasDraad bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel Oldambt en Westerwolde. De aanleg vindt plaatst in de loop van 2022 en 2023. Dan kunnen de bewoners profiteren van een stabiele en snelle internetverbinding en zijn ze voor wat betreft de ontwikkelingen op de digitale snelweg, klaar voor de toekomst. Huurders worden persoonlijk geïnformeerd over wanneer de aanleg bij hen plaatsvindt.