Energiesubsidie blokverwarming

Een aantal complexen van Acantus heeft blokverwarming. Hiervoor is in 2023 een energiesubsidie beschikbaar van
€ 1.063,21 per woning. De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor de aanvraag van de subsidie.

Acantus heeft de subsidie aangevraagd en in het najaar van 2023 ontvangen. Als u in een complex met blokverwarming woont, dan heeft u hierover een brief ontvangen van Acantus.

De overheid heeft bepaald dat de woningcorporatie de subsidie ontvangt en verrekent met de jaarrekening servicekosten. Dit betekent dat wij het bedrag verrekenen met de jaarlijkse stookkosten. De huurders die het betreffen, zien dit terug op de jaarrekening servicekosten in april 2024.