Nieuws

Kr8-corporaties reageren verbaasd over uitspraken NAM

NAM-directeur Atema heeft in de NRC van vrijdag 7 mei 2021 gezegd dat slechts vijftig in plaats van circa 26.000 huizen in het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. De Kr8-corporaties hebben bij monde van Anita Tijsma (voorzitter van de Kr8) verbaasd gereageerd op deze uitspraak.

Acantus daagt kinderen uit met Minecraft-wedstrijd

In mei start Acantus samen met BiebLab een nieuw project: kinderen uitdagen om digitaal mee te denken over de toekomst van wonen hun regio. Hoe? Minecraft! Ieder kind kan een digitale kavel krijgen en een eigen huis bouwen.

Corona maatregelen vanaf 1 maart

We passen onze dienstverlening continu aan op de actuele coronamaatregelen. Dit doen we voor de veiligheid en gezondheid van onze huurders en medewerkers.

Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur

De meeste mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Wij houden bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet ‘passend toewijzen’. Soms zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Deze huurders kunnen vanaf 1 januari 2021 voor een eenmalige huurverlaging in aanmerking komen.

Nieuwbouw in Bareveld van start

In Bareveld is de vernieuwing van de Pijlkruidstraat en de Ericastraat van start gegaan. In samenwerking met Benus bouwt Acantus hier in totaal 36 nieuwe huurwoningen. De bouw van de eerste 12 woningen is gestart.