Nieuws

Corona maatregelen vanaf 1 maart

We passen onze dienstverlening continu aan op de actuele coronamaatregelen. Dit doen we voor de veiligheid en gezondheid van onze huurders en medewerkers.

Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen en hoge huur

De meeste mensen in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Wij houden bij het toewijzen van een woning al rekening met het inkomen. Dit heet ‘passend toewijzen’. Soms zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd. Deze huurders kunnen vanaf 1 januari 2021 voor een eenmalige huurverlaging in aanmerking komen.

Nieuwbouw in Bareveld van start

In Bareveld is de vernieuwing van de Pijlkruidstraat en de Ericastraat van start gegaan. In samenwerking met Benus bouwt Acantus hier in totaal 36 nieuwe huurwoningen. De bouw van de eerste 12 woningen is gestart.

Eerste bewoners Schrijversbuurt Delfzijl krijgen sleutel

De eerste huurders van de 55 nieuwe huurwoningen in de Schrijversbuurt hebben de sleutel in ontvangst genomen van hun nieuwe woning. In deze nieuwe groene wijk, vlakbij winkelcentrum De Wending, worden in totaal 60 woningen gebouwd voor jong en oud. ...

Prestatieafspraken 2021 getekend

Ieder jaar doen wij aan de vijf gemeenten en de zes huurdersorganisaties in ons werkgebied een bod. Vervolgens maken we samen met huurdersorganisaties en gemeenten prestatieafspraken. De afspraken voor 2021 zijn inmiddels gemaakt. Voor het jaar 2021 ...

Poëzie brengt buren tot elkaar

Biblionet Groningen en woningcorporatie Acantus bezorgen de huurders van Acantus wat licht en warmte in deze donkere decemberdagen. Samen met lokale dichters gaan ze de wijk in om buren door middel van poëzie nader tot elkaar te brengen. ‘Dichter bij...

Rijk en regio akkoord over afspraken versterkingsoperatie

Rijk en regio maakten vandaag een pakket aanvullende afspraken bekend voor de versterking van woningen in het Groningse aardbevingsgebied. Deze afspraken hebben ook impact op onze huurders, onze huizen en ons werk.  De Kr8-corporaties, waar Acantus...