1 juli verhogen wij de huur

Per 1 juli 2024 gaat de jaarlijkse huurverhoging weer in. Dit jaar verhogen wij de huren van onze sociale huurwoningen met 5,3%, sloopwoningen uitgezonderd. Voor 1 mei sturen wij alle huurders hierover een brief of e-mail met de nieuwe huurprijs.

Kosten zijn gestegen

Het percentage van de huurverhoging is dit jaar hoger dan de verhogingen van afgelopen jaren. Dat komt omdat onze kosten zijn gestegen. We hebben de huurverhoging nodig om de onderhouds- en investeringskosten te kunnen betalen. Dit geld gebruiken wij om onze woningen te onderhouden, te verduurzamen en te verbeteren. Zodat onze huurders nu en in de toekomst kunnen wonen in een comfortabele, duurzame en energiezuinige woning. We zoeken elk jaar weer naar de balans tussen het beperken van de huurverhoging en blijvend kunnen investeren in onze woningen. Daarbij vragen we ook advies van de huurderorganisaties. Bij het bepalen van de huurverhoging wijken we dit jaar af van het advies van de huurdersorganisaties. 

Verhoging in lijn met Nationale Prestatie Afspraken

Deze huurverhoging is gebaseerd op de gemiddelde CAO-ontwikkeling, min 0,5%. Dit is vastgelegd in Nationale Prestatieafspraken tussen het Rijk en alle corporaties.

Samen kijken naar oplossing bij financiële problemen

We begrijpen dat een verhoging van 5,3% veel is voor huurders met een kleine beurs. Heeft een huurder financiële problemen? Dan kijken we samen naar een oplossing.

Betaalbare woningen: nu en in de toekomst

Onze inzet is dat er voldoende en betaalbare woningen beschikbaar zijn voor huurders in onze regio. Met de huidige woningkrapte, vergrijzing en de onzekere energieprijzen zijn investeringen juist nu hard nodig. Zodat onze huurders, nu en in de toekomst, comfortabel, duurzaam en energiezuinig kunnen wonen.

Klik hier voor meer informatie en de veel gestelde vragen over de huurverhoging.