Jongeren tot 23 jaar

Jongeren tot 23 jaar die zelfstandig een woning gaan huren en recht hebben op huurtoeslag, kunnen op een aantal woningen binnen ons woningaanbod korting krijgen op de huurprijs.

Jongerenkorting

De jongerenkorting geldt voor woningen met een huurprijs vanaf € 432,51 (huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar, prijspeil 2020). De korting bedraagt maximaal € 50,-. Op onze website is in het woningaanbod te zien welke woningen in aanmerking komen voor de korting.

Rekenvoorbeeld jongerenkorting 

Een woning met een huurprijs van € 450,- komt in aanmerking voor jongerenkorting. De korting bedraagt dan het verschil tussen € 432,51 (huurtoeslaggrens) en € 450,- = € 17,49. Door de korting valt de woning binnen de huurtoeslaggrens.

Woningen met een huurprijs tot € 432,51 komen niet aanmerking voor de korting. De huurprijs valt dan al binnen de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar.

Voorwaarden jongerenkorting

  • De korting geldt bij een nieuwe verhuring.
  • De korting geldt voor nieuwe huurders tot 23 jaar.
  • De korting vervalt per de eerste van de maand, nadat de huurder of een medebewoner 23 jaar is geworden.
  • De korting geldt alleen voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Huurtoeslag voor jongeren tot 23 jaar

De huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar is € 432,51 (grens 2020). Via de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te bekijken hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen.