Reageren

Op onze website vindt u ons woningaanbod. Dit aanbod wordt iedere maandag vernieuwd.

Hoe reageert u?

U kunt wekelijks tot zondagavond 0.00 uur op maximaal drie woningen reageren. Elke maandag (met uitzondering van de feestdagen) selecteert de computer per woning een kandidaat.

Wat gebeurt er als u een woning krijgt aangeboden?

Als u bent geselecteerd, dan bellen wij u op maandag of dinsdag zodat u direct weet dat u de woning krijgt aangeboden. Lukt het ons niet om telefonisch contact met u te krijgen? Dan ontvangt u per e-mail of brief bericht. 

Intake en bezichtiging
Als u nog geen huurder van Acantus bent, nodigen wij u eerst uit voor een intakegesprek om persoonlijk kennis te maken. Huurt u al wel van Acantus? Ook dan kunnen wij u eerst uitnodigen voor een intakegesprek, voordat u de woning definitief krijgt toegewezen. Dit doen we bijvoorbeeld bij huurschulden of als er in het verleden sprake is geweest van overlast.

Uiteraard krijgt u de gelegenheid om de woning te bezichtigen. De afspraak voor de bezichtiging plannen we tijdens het eerste contact of tijdens het intakegesprek.

Documenten aanleveren
Als u een woning krijgt aangeboden vragen wij u een aantal documenten aan te leveren:

  • een geldig legitimatiebewijs van alle meeverhuizende personen vanaf 14 jaar;
  • een recente Inkomensverklaring van u en uw eventuele partner.

Bent u op dit moment géén huurder van Acantus, dan ontvangen wij ook graag onderstaande gegevens:

  • een uittreksel woonhistorie uit de gemeentelijke basisadministratie (u kunt dit aanvragen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven);
  • een door de verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring van de woning die u het laatst heeft gehuurd. Woont u in een koopwoning? Dan ontvangen wij graag een kopie van het koopcontract, zodat wij kunnen zien dat u eigenaar bent van de woning.

U accepteert de woning

Als u na de bezichtiging besluit de woning te accepteren en uw gegevens kloppen, krijgt u de woning definitief toegewezen.

U weigert de woning
Het kan gebeuren dat de woning toch niet is wat u had verwacht. In dat geval weigert u de woning. U mag één keer een woning weigeren. Als u voor een tweede keer weigert binnen één jaar na de eerste weigering, kunt u een half jaar niet op woningen reageren.

Wordt een woning geweigerd, dan selecteert de computer een nieuwe kandidaat.

Veel gevraagd over Reageren

Wanneer en hoe hoor ik of een woning aan mij is toegewezen?

Als u bent geselecteerd, dan bellen wij u op maandag of dinsdag zodat u direct weet dat u de woning krijgt aangeboden. Lukt het ons niet om telefonisch contact met u te krijgen? Dan ontvangt u per e-mail of brief bericht.

Woning toegewezen? Een inkomensverklaring is nodig

Om bij woningtoewijzing een inkomenstoets te kunnen doen hebben wij een Inkomensverklaring van u en uw eventuele partner nodig. Zonder een inkomensverklaring kunnen wij u geen woning toewijzen.

Hoe kan ik een inkomensverklaring opvragen?

De inkomensverklaring kunt u digitaal aanvragen via Mijn Belastingdienst, uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. U logt op Mijn Belastingdienst in met uw DigiD. Onder het kopje Inkomensbelasting en mijn inkomen, download u de verklaring. Ook kunt u de verklaring gratis aanvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 - 0543. Houd burgerservicenummer(s) bij de hand, want daar wordt naar gevraagd. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs. De inkomensverklaring krijgt u binnen vijf werkdagen thuisgestuurd.

Heeft u geen inkomensverklaring?

Heeft u geen inkomensverklaring omdat u bijvoorbeeld statushouder of zelfstandig ondernemer bent? Dit zijn geldige alternatieven:

  • Statushouders: inkomstenverklaring van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).
  • Zelfstandig ondernemers: brief van accountant of administrateur met daarin het belastbaar jaarinkomen aan de hand van een bijgeleverde winst-en-verliesrekening.