Buurtconciërges

Onze buurtconciërges zijn actief in alle gemeenten waar Acantus woningen heeft.

Wat doet een buurtconciërge?

Onze buurtconciërges vormen als het ware de ogen en oren in de wijk en leveren samen met u als bewoner een belangrijke bijdrage aan een goed leefklimaat in de wijk.

De buurtconciërges zijn aanspreekpunt voor de wijkbewoners en doen onder andere het volgende:

  • Praten met en luisteren naar bewoners.
  • Helpen of ondersteunen bij kleine klachten.
  • Toezicht houden op de naleving van (gedrags)regels.
  • Toezicht houden op het onderhoud van de tuinen van bewoners (illegaal plaatsen van bijvoorbeeld schuttingen, slecht onderhoud) en bewoners erop aanspreken.
  • Gereedschap beschikbaar stellen (als hij in de buurt is, niet bedoeld als uitleenpunt).
  • Onderhouden van contact met (sociaal) wijkteam, wijkagent en meldpunt overlast.

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen of suggesties voor de buurtconciërges? Neem dan contact met ons op via info@acantus.nl of 0900 - 8400.