Huurderadviesgroep

Wij hechten veel waarde aan uw mening, ideeën en adviezen. Acantus wil haar huurders graag eerder betrekken, nog voordat er iets op papier staat. Door middel van een vroege inventarisatie kunnen we de wensen, behoeften en adviezen van onze huurders direct meenemen.

Een vorm van bewonersparticipatie waarmee we huurders (en soms woningzoekenden) betrekken is de huurderadviesgroep (HAG). In 2013 organiseerde Acantus voor het eerst een huurderadviesgroep. Met succes, want mede dankzij de huurderadviesgroep plaatste Acantus op 80 woningen zonnepanelen. In september en oktober 2014 heeft de tweede huurderadviesgroep plaatsgevonden over het verlagen van woonlasten. Het advies en onze reactie hierop kunt u vinden op www.acantus.nl/advieshag.

Een HAG bestaat uit ongeveer 10 tot 15 huurders en wordt per onderwerp ‘opgericht’. Op deze manier krijgt u als huurder de kans om incidenteel mee te denken over een bepaald onderwerp. Soms is een onderwerp ook relevant voor woningzoekenden. Dan is het ook voor hen mogelijk om deel te nemen. In vier bijeenkomsten komt de HAG bijeen. Meer informatie over wat een huurderadviesgroep is en doet, vindt u in de flyer.

Meedenken
Wilt u meedenken met Acantus en vindt u het leuk andere huurders te ontmoeten? Geef uzelf dan op als deelnemer van een HAG. U kunt zelf aangeven welke onderwerpen of thema’s uw interesse hebben. Op deze manier kunnen wij u in de toekomst uitnodigen voor onderwerpen die u interesseren. Onderwerpen waar u aan kunt denken zijn:
• dienstverlening
• onderhoud
• welzijn
• duurzaamheid
• zorg en ouderen
• financiën

Opgeven kan via het aanmeldformulier of door contact op te nemen met onze Klantenservice via 0900 - 8400. Alleen huurders of woningzoekenden van Acantus kunnen deelnemen aan de huurderadviesgroep.