Meepraten

Als huurder weet u het beste wat er beter kan in uw woning en woonomgeving. Uw mening vinden wij daarom belangrijk en horen wij graag. Om die reden hebben we regelmatig overleg met huurdersorganisaties.

Huurderskoepel Acantus

HuurdersKoepel Acantus (HKA) is een samenwerking tussen de huurders- en bewonersorganisaties in het werkgebied van Acantus. De stichting heeft als doel om de gezamenlijke belangen op beleidsniveau van de huurders, die een woning van Acantus huren, te behartigen. Hierbij richt de HKA zich op de gemeenten Delfzijl, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde. De HKA-leden huren allemaal zelf ook bij Acantus.

Lokale huurders- en bewonersorganisaties

Met lokale huurders- en bewonersorganisaties praten we over onze activiteiten in die gemeente en/of plaats. We overleggen bijvoorbeeld over onderhoud, wijkplannen, sloop en vervangende nieuwbouw. 

Bewonerscommissies

In veel appartementencomplexen zijn bewonerscommissies actief die de belangen van bewoners in het complex vertegenwoordigen. Met een bewonerscommissie praten we vaak over het onderhoud van het complex of problemen waar de bewoners tegen aanlopen.

Wijkplatforms

Op wijkniveau vindt er overleg plaats met gemeenten, huurders- en bewonersorganisaties over uiteenlopende onderwerpen. Vaak wordt er gesproken over mogelijkheden om de wijk aangenamer te maken. Het gaat hier dus over praktische zaken waar de bewoners in een wijk tegenaan lopen. In ons werkgebied zijn verschillende wijkplatforms.