Niet verrekenbare servicekosten

Maandelijks betaalt u een vast bedrag voor glasschade en rioolontstoppen. Voor glas is dat € 0,90 en voor ontstoppen €1,35 per maand (prijzen vanaf 1 juli 2019).

Bijdrage glas- en ontstoppingsfonds
Maandelijks betaalt u een bedrag voor glasschade en rioolontstoppen. Dit zijn niet verrekenbare servicekosten. Dat betekent dat u hiervoor geen afrekening ontvangt. U betaalt een vast bedrag per maand. Ons uitgangspunt is dat het totale maandbedrag voor glasschade en rioolontstoppen zoveel mogelijk gelijk blijft. Als het nodig is wordt het maandbedrag aangepast.

Waarom geen verrekening? 
Omdat u elke maand een vast bedrag betaalt, hoeft Acantus geen verrekening te maken. Wij hebben hiervoor gekozen omdat dat administratief werk scheelt en voor u en ons het meest voordelig is.

Financiële verantwoording glas- en ontstoppingsfonds

 Fonds Voorschot 1-7-2018  Beginsaldo 2018  Ontvangsten 2018  Uitgaven 2018  Eindsaldo 2018 Nieuw voorschot per 1-7-2019
 Glas € 1,00  221.479  164.407  165.341  220.545  € 0,90
 Ontstoppen € 1,40  26.025  201.823  193.270  34.578  € 1,35