Huurverhoging

Jaarlijkse huuraanpassing 

Per 1 juli passen wij de huurprijzen aan. Voor 1 mei sturen wij alle huurders hierover een brief of e-mail met de nieuwe huurprijs en een uitleg.  

Bij het bepalen van de jaarlijkse huuraanpassing zoeken we de balans tussen een zo laag mogelijke huurverhoging en blijvend kunnen investeren in onze woningen. Investeren in renovatie en verduurzaming van onze huidige woningen is nodig, zodat de energielasten laag blijven en daarmee de woonlasten betaalbaar. Ook willen we investeren voor de toekomst door nieuwe woningen te bouwen. 

In onderstaande film leggen we uit waarom we jaarlijks een huurverhoging doorvoeren:

Huurverhoging na woningverbetering

Als uw woning wordt verbeterd, kan het zijn dat uw huur wordt verhoogd. Bijvoorbeeld als er dubbel glas of een cv-installatie in uw woning is geplaatst. Hierdoor krijgt uw woning meer punten, waardoor de huurprijs hoger wordt. U leest hierover meer bij Huuropbouw.

Huurverhoging na woningverbetering moet u zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Veel gevraagd over Huurverhoging

Waarom is huuraanpassing nodig?

Algemeen

Ieder jaar stijgen de prijzen. Dit heet inflatie. Dit betekent ook dat de kosten om een huis te onderhouden of om nieuwe huizen te bouwen stijgen. Acantus gebruikt de huurinkomsten om bestaande woningen te onderhouden en beter te maken (verduurzamen). Ook wordt het geld gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Met het verduurzamen van woningen willen we bereiken dat de totale woonlasten voor huurders lager worden. Immers, bij een goed geïsoleerd huis betaalt u meestal een lagere energierekening. Nieuwe woningen bouwen we om ook in de toekomst voldoende woningen te hebben op de juiste plek voor de mensen die dán in onze regio een sociale huurwoning nodig hebben.

De huurverhoging is verkeerd doorgegeven aan de Belastingdienst, wat moet ik nu doen?

Algemeen

Acantus geeft voor alle huurwoningen de jaarlijkse huuraanpassing in één keer door. De Belastingsdienst verwerkt de wijziging vervolgens in 2 stappen.

Stap 1: De oude huurprijs wordt per 30 juni beëindigd - dit ziet u eind mei of begin juni in uw overzicht op Mijn toeslagen.
Stap 2: De nieuwe huurprijs wordt per 1 juli ingevoerd - dit ziet u eind juni of begin juli in uw overzicht op Mijn toeslagen.

Ziet u stap 2 nog niet in uw overzicht, wacht dit dan af. Ziet u stap 2 wel in uw overzicht en kloppen de bedragen niet? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400.

Waarom heb ik een huurverhoging na woningverbetering?

Algemeen


De huur kan verhoogd worden als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen of bij het aanleggen van centrale verwarming. Vaak levert zo'n verbetering een energiebesparing op. U wordt altijd vooraf door ons op de hoogte gebracht.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

U wordt vóór 1 mei per brief geïnformeerd over de jaarlijkse huurverhoging. Heeft u de brief niet ontvangen? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400. Dan maken we het voor u in orde. 

Ik ben het niet eens met de huurverhoging, wat kan ik doen?

Algemeen

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan om de volgende redenen:

  • Er staan onjuistheden in het voorstel tot huurverhoging.
  • Er is sprake van een overschrijding van de maximale huurprijsgrens.
  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.
  • Als er een procedure voor huurverlaging loopt bij de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen. Of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan.

U kunt tot 1 juli bezwaar maken. Dit doet u met het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Op dit formulier staat ook welke documenten u mee moet sturen. U kunt het bezwaarschrift en de documenten uploaden via het Contactformulier of per post sturen naar: Acantus, Postbus 110, 9640 AC in Veendam.

Waarom heeft mijn woning een hogere huurverhoging dan andere woningen in mijn straat?

Algemeen

Ieder jaar krijgt Acantus vanuit de overheid de nieuwe maximale huurprijzen door. Op basis van deze prijzen bepaalt Acantus de streefhuur van de woningen. Ons doel is om de huurprijzen voor gelijke woningen zoveel mogelijk gelijk te trekken op basis van de kwaliteit van de woning. Dit doen we al door bij de jaarlijkse huuraanpassing in kleine stapjes de huurprijzen aan te passen. Dit zijn over het algemeen verhogingen of de huurprijs blijft gelijk.

Het verlagen van huurprijzen vind alleen plaats op het moment dat een woning word opgezegd. Heeft u meerdere jaren in uw woning gewoond en heeft Acantus naar aanleiding van de aanpassing vanuit de overheid over die periode de streefhuur steeds een beetje naar beneden/boven bijgesteld dan kan het zijn dat bij de opzegging van uw woning de nieuwe huurprijs lager of hoger ligt dan wat u voor de woning heeft betaald.

Op de website van de rijksoverheid leest u meer over het Woningwaarderingsstelsel (WWS).

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie.

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Algemeen

De huurprijzen worden ieder jaar op 1 juli aangepast volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt hier minimaal twee maanden van te voren bericht over. Hierin staat vermeld met welk bedrag en percentage de huur wordt aangepast.

Wanneer wordt de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd?

Algemeen

Elk jaar op 1 juli mogen de huurprijzen in Nederland aangepast worden volgens richtlijnen van de overheid.

Wanneer ontvangt u van ons bericht over de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

Vóór 1 mei ontvangt u van ons een brief of een e-mail. Hierin informeren wij u over de nieuwe huurprijs.

Ontvang ik straks nog huurtoeslag?

Algemeen

Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt en uw inkomen is niet gewijzigd, dan blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Dat hoeft u zelf dus niet te doen.

Mijn huur is door de huuraanpassing boven de maximale huurgrens uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Nee, u houdt uw recht op huurtoeslag, als u in de maand voor de huuraanpassing huurtoeslag kreeg voor de woning. Mits u voldoet aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Als u geen recht had op huurtoeslag en de huur is boven de huurtoeslag grens uitgestegen, en uw inkomen is gedaald, dan krijgt u in principe geen huurtoeslag.

Ik kan de huur na de huurverhoging niet meer betalen door de coronacrisis. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u door de coronacrisis een inkomensdaling heeft en in financiële problemen komt, neemt u dan contact met ons op. We gaan dan graag samen met u kijken naar een oplossing die ú verder helpt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een betalingsregeling of tijdelijk een huuraanpassing. Samen komen we er uit! Hier vindt u meer informatie hierover.

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dan kunt u tot 1 juli bezwaar maken. Dit doet u met het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Op dit formulier staat ook welke documenten u mee moet sturen. U kunt het bezwaarschrift en de documenten per post sturen naar: Acantus, Postbus 110, 9640 AC Veendam of per e-mail naar: info@acantus.nl.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan om de volgende redenen:

  • Er staan onjuistheden in het voorstel tot huuraanpassing.
  • Er is sprake van een overschrijding van de maximale huurprijsgrens.
  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.
  • Als er een procedure voor huurverlaging loopt bij de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen. Of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan.

Vraagt Acantus advies aan de huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

Ja, wij vragen over de jaarlijkse huuraanpassing advies aan onze huurdersorganisaties.