Huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging 

Per 1 juli passen wij de huurprijzen aan. Voor 1 mei sturen wij alle huurders hierover een brief of e-mail met de nieuwe huurprijs en een uitleg.  

Bij het bepalen van de jaarlijkse huuraanpassing zoeken we de balans tussen een zo laag mogelijke huurverhoging en blijvend kunnen investeren in onze woningen. Investeren in renovatie en verduurzaming van onze huidige woningen is nodig, zodat de energielasten laag blijven en daarmee de woonlasten betaalbaar. Ook willen we investeren voor de toekomst door nieuwe woningen te bouwen. 

Veel gevraagd over Huurverhoging

Waarom is huuraanpassing nodig?

Algemeen

Ieder jaar stijgen de prijzen. Dit heet inflatie. Dit betekent ook dat de kosten om een huis te onderhouden of om nieuwe huizen te bouwen stijgen. Acantus gebruikt de huurinkomsten om bestaande woningen te onderhouden en beter te maken (verduurzamen). Ook wordt het geld gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Met het verduurzamen van woningen willen we bereiken dat de totale woonlasten voor huurders lager worden. Immers, bij een goed geïsoleerd huis betaalt u meestal een lagere energierekening. Nieuwe woningen bouwen we om ook in de toekomst voldoende woningen te hebben op de juiste plek voor de mensen die dán in onze regio een sociale huurwoning nodig hebben.

De huurverhoging is verkeerd doorgegeven aan de Belastingdienst, wat moet ik nu doen?

Algemeen

Acantus geeft voor alle huurwoningen de jaarlijkse huuraanpassing in één keer door. De Belastingsdienst verwerkt de wijziging vervolgens in 2 stappen.

Stap 1: De oude huurprijs wordt per 30 juni beëindigd - dit ziet u eind mei of begin juni in uw overzicht op Mijn toeslagen.
Stap 2: De nieuwe huurprijs wordt per 1 juli ingevoerd - dit ziet u eind juni of begin juli in uw overzicht op Mijn toeslagen.

Ziet u stap 2 nog niet in uw overzicht, wacht dit dan af. Ziet u stap 2 wel in uw overzicht en kloppen de bedragen niet? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400.

Waarom heb ik een huurverhoging na woningverbetering?

Algemeen

De huur kan verhoogd worden als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen. Vaak levert zo'n verbetering een energiebesparing op. U wordt altijd vooraf door ons op de hoogte gebracht.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Vóór 1 mei ontvangt u van ons een brief of een e-mail. Hierin informeren wij u over de nieuwe huurprijs.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie.

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Algemeen

De huurprijzen worden ieder jaar op 1 juli aangepast volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt hier minimaal twee maanden van te voren bericht over. Hierin staat vermeld met welk bedrag en percentage de huur wordt aangepast.

Ontvang ik straks nog huurtoeslag?

Algemeen

Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt en uw inkomen is niet gewijzigd, dan blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Dat hoeft u zelf dus niet te doen.

Mijn huur is door de huuraanpassing boven de maximale huurgrens uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Nee, u houdt uw recht op huurtoeslag, als u in de maand voor de huuraanpassing huurtoeslag kreeg voor de woning. Mits u voldoet aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Als u geen recht had op huurtoeslag en de huur is boven de huurtoeslag grens uitgestegen, en uw inkomen is gedaald, dan krijgt u in principe geen huurtoeslag.

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dan kunt u tot 1 juli bezwaar maken. Dit kunt u digitaal doen of per post

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan om de volgende redenen:

  • Er staan onjuistheden in het voorstel tot huuraanpassing.
  • Er is sprake van een overschrijding van de maximale huurprijsgrens.
  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.
  • Als er een procedure voor huurverlaging loopt bij de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen. Of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan.

Vraagt Acantus advies aan de huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

Ja, wij vragen over de jaarlijkse huuraanpassing advies aan onze huurdersorganisaties.