Huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging 

Per 1 juli passen wij de huurprijzen aan. Voor 1 mei sturen wij alle huurders hierover een brief of e-mail met de nieuwe huurprijs en een uitleg.  

Bij het bepalen van de jaarlijkse huuraanpassing zoeken we de balans tussen een zo laag mogelijke huurverhoging en blijvend kunnen investeren in onze woningen. Investeren in renovatie en verduurzaming van onze huidige woningen is nodig, zodat de energielasten laag blijven en daarmee de woonlasten betaalbaar. Ook willen we investeren voor de toekomst door nieuwe woningen te bouwen. 

Veel gevraagd over Huurverhoging

Waarom is huuraanpassing nodig?

Algemeen

We hebben de huurverhoging nodig om onze woningen te kunnen onderhouden en om blijvend te kunnen investeren. Zodat onze huurders nu en in de toekomst kunnen wonen in een comfortabele en energiezuinige woning.

Ieder jaar stijgen de prijzen. Dit heet inflatie. Dit betekent ook dat de kosten om een huis te onderhouden of om nieuwe huizen te bouwen stijgen. Acantus gebruikt de huurinkomsten om bestaande woningen te onderhouden en beter te maken (verduurzamen). Ook wordt het geld gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Met het verduurzamen van woningen willen we bereiken dat de totale woonlasten voor huurders lager worden. Immers, bij een goed geïsoleerd huis betaalt u meestal een lagere energierekening. Nieuwe woningen bouwen we om ook in de toekomst voldoende woningen te hebben op de juiste plek voor de mensen die dán in onze regio een sociale huurwoning nodig hebben.

De huurverhoging is verkeerd doorgegeven aan de Belastingdienst, wat moet ik nu doen?

Algemeen

Acantus geeft voor alle huurwoningen de jaarlijkse huuraanpassing in één keer door. De Belastingsdienst verwerkt de wijziging vervolgens in 2 stappen.

Stap 1: De oude huurprijs wordt per 30 juni beëindigd - dit ziet u eind mei of begin juni in uw overzicht op Mijn toeslagen.
Stap 2: De nieuwe huurprijs wordt per 1 juli ingevoerd - dit ziet u eind juni of begin juli in uw overzicht op Mijn toeslagen.

Ziet u stap 2 nog niet in uw overzicht, wacht dit dan af. Ziet u stap 2 wel in uw overzicht en kloppen de bedragen niet? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400.

Waarom heb ik een huurverhoging na woningverbetering?

Algemeen

De huur kan verhoogd worden als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen. Vaak levert zo'n verbetering een energiebesparing op. U wordt altijd vooraf door ons op de hoogte gebracht.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Vóór 1 mei ontvangt u van ons een brief of een e-mail. Hierin informeren wij u over de nieuwe huurprijs.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie.

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Algemeen

De huurprijzen worden ieder jaar op 1 juli aangepast volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt hier minimaal twee maanden van te voren bericht over. Hierin staat vermeld met welk bedrag en percentage de huur wordt aangepast.

Ontvang ik straks nog huurtoeslag?

Algemeen

Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt en uw inkomen is niet gewijzigd, dan blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Dat hoeft u zelf dus niet te doen.

Mijn huur is door de huuraanpassing boven de maximale huurgrens uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Nee, u houdt uw recht op huurtoeslag, als u in de maand voor de huuraanpassing huurtoeslag kreeg voor de woning. Mits u voldoet aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Als u geen recht had op huurtoeslag en de huur is boven de huurtoeslag grens uitgestegen, en uw inkomen is gedaald, dan krijgt u in principe geen huurtoeslag. 

Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dan kunt u tot 1 juli bezwaar maken. Dit kunt u digitaal doen of per post

 • Dit doet u met het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Op dit formulier staat ook welke documenten u mee moet sturen. U kunt het bezwaarschrift en de documenten per post sturen naar: Acantus, Postbus 110, 9640 AC Veendam of per e-mail naar: info@acantus.nl.

   Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan om de volgende redenen:

  •     Er staan onjuistheden in het voorstel tot huuraanpassing.

  •     Er is sprake van een overschrijding van de maximale huurprijsgrens.

  •     De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.

  •     Als er een procedure voor huurverlaging loopt bij de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen. Of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan.

Vraagt Acantus advies aan de huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

We zoeken elk jaar weer naar de balans tussen het beperken van de huurverhoging en blijvend kunnen investeren in onze woningen. Daarbij vragen we ook advies van de huurderorganisaties. Bij het bepalen van de huurverhoging wijken we dit jaar af van het advies van de huurdersorganisaties. De huurverhoging hebben wij nodig om onze woningen te onderhouden, verduurzamen en verbeteren. De kosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn flink gestegen. Wij vinden het belangrijk om te blijven investeren. Zodat onze huurders comfortabel, energiezuinig en toekomstbestendig kunnen wonen.

Waar kan ik meer uitleg vinden over de jaarlijkse huuraanpassing vinden?

Algemeen

Meer informatie over de huurverhoging vindt u op de pagina acantus.nl/huurverhoging.
Wij geven u graag antwoord op de belangrijkste vragen.

Waarom is het percentage dit jaar zo hoog?

Algemeen

Het percentage van de huurverhoging is dit jaar hoger dan de verhogingen van afgelopen jaren. Door inflatie zijn onze kosten gestegen. We hebben de huurverhoging nodig om de onderhouds- en investeringskosten te kunnen betalen. Zodat onze huurders nu en in de toekomst in een energiezuinige en comfortabele woning kunnen wonen.

Alle prijzen stijgen. Waarom is er toch huurverhoging?

Algemeen

We hebben de huurverhoging nodig om onze woningen te kunnen onderhouden en om blijvend te kunnen investeren. Door de huidige woningkrapte, vergrijzing en de onzekere energieprijzen zijn investeringen juist nu hard nodig. Zodat onze huurders, comfortabel, duurzaam en energiezuinig kunnen wonen, nu en in de toekomst.

U zegt dat de huurverhoging nodig is voor investeringen, maar wanneer wordt mijn huis eindelijk eens opgeknapt?

Algemeen

Voor klein en groot onderhoud hebben we een planning. Daarnaast willen we al onze E,F en G-labels terugbrengen naar een energiezuinig label (A of B). Helaas kunnen we niet alle woningen tegelijk verduurzamen. De planning is om voor 2030 al deze woningen aan te pakken. Zodra uw woning aan de beurt is, ontvangt u hierover bericht van ons.

Is de huuraanpassing van 2024 inkomensafhankelijk?

Algemeen

Nee, uw inkomen heeft geen invloed op de jaarlijkse huuraanpassing. Als u door de huuraanpassing in financiële problemen komt, neemt u dan contact met ons op. We kijken dan samen met u naar een oplossing die ú verder helpt.

Mijn woning wordt gesloopt, wordt mijn huur dan verhoogd?

Algemeen

Als uw woning gesloopt wordt en u heeft een sloopaanzegging gehad, dan krijgt u geen huurverhoging. Heeft u nog geen sloopaanzegging gehad? Dan krijgt u een huurverhoging.