Huurverhoging

Jaarlijkse huuraanpassing 

Per 1 juli passen wij de huurprijzen aan. Voor 1 mei sturen wij alle huurders hierover een brief of e-mail met de nieuwe huurprijs en een uitleg.  

Bij het bepalen van de jaarlijkse huuraanpassing zoeken we de balans tussen een zo laag mogelijke huurverhoging en blijvend kunnen investeren in onze woningen. Investeren in renovatie en verduurzaming van onze huidige woningen is nodig, zodat de energielasten laag blijven en daarmee de woonlasten betaalbaar. Ook willen we investeren voor de toekomst door nieuwe woningen te bouwen. 

In onderstaande film leggen we uit waarom we jaarlijks een huurverhoging doorvoeren:

Huurverhoging na woningverbetering

Als uw woning wordt verbeterd, kan het zijn dat uw huur wordt verhoogd. Bijvoorbeeld als er dubbel glas of een cv-installatie in uw woning is geplaatst. Hierdoor krijgt uw woning meer punten, waardoor de huurprijs hoger wordt. U leest hierover meer bij Huuropbouw.

Huurverhoging na woningverbetering moet u zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

Veel gevraagd over Huurverhoging

Waarom is huuraanpassing nodig?

Algemeen

Ieder jaar stijgen de prijzen. Dit heet inflatie. Dit betekent ook dat de kosten om een huis te onderhouden of om nieuwe huizen te bouwen stijgen. Acantus gebruikt de huurinkomsten om bestaande woningen te onderhouden en beter te maken (verduurzamen). Ook wordt het geld gebruikt om nieuwe woningen te bouwen. Met het verduurzamen van woningen willen we bereiken dat de totale woonlasten voor huurders lager worden. Immers, bij een goed geïsoleerd huis betaalt u meestal een lagere energierekening. Nieuwe woningen bouwen we om ook in de toekomst voldoende woningen te hebben op de juiste plek voor de mensen die dán in onze regio een sociale huurwoning nodig hebben.

Wanneer wordt de jaarlijkse huuraanpassing doorgevoerd?

Algemeen

Elk jaar op 1 juli mogen de huurprijzen in Nederland aangepast worden volgens richtlijnen van de overheid.

Wanneer ontvangt u van ons bericht over de jaarlijkse huuraanpassing?

Algemeen

Vóór 1 mei ontvangt u van ons een brief of een e-mail. Hierin informeren wij u over de nieuwe huurprijs.

Wat is het percentage van de huuraanpassing van 2022?

Algemeen

2,3 %. Dit is het wettelijk toegestane percentage. Voor woningen met energielabel E, F of G en sloopwoningen is het 0%.

Is de huuraanpassing van 2022 inkomensafhankelijk?

Algemeen

Nee, uw inkomen heeft geen invloed op de jaarlijkse huuraanpassing.
Als u door de huuraanpassing in financiële problemen komt, neemt u dan contact met ons op. We gaan dan graag samen met u kijken naar een oplossing die ú verder helpt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een betalingsregeling of tijdelijk geen huuraanpassing. Samen komen we er uit! 

Ontvang ik straks nog huurtoeslag?

Algemeen

Als u op dit moment huurtoeslag ontvangt en uw inkomen is niet gewijzigd, dan blijft dat in de nieuwe situatie ook zo. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Dat hoeft u zelf dus niet te doen.

Mijn huur is door de huuraanpassing boven de maximale huurgrens uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Nee, u houdt uw recht op huurtoeslag, als u in de maand voor de huuraanpassing huurtoeslag kreeg voor de woning. Mits u voldoet aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag. Als u geen recht had op huurtoeslag en de huur is boven de huurtoeslag grens uitgestegen, en uw inkomen is gedaald, dan krijgt u in principe geen huurtoeslag.

Ik kan de huur na de huurverhoging niet meer betalen door de coronacrisis. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u door de coronacrisis een inkomensdaling heeft en in financiële problemen komt, neemt u dan contact met ons op. We gaan dan graag samen met u kijken naar een oplossing die ú verder helpt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een betalingsregeling of tijdelijk een huuraanpassing. Samen komen we er uit! Hier vindt u meer informatie hierover.

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing. Wat kan ik doen?

Algemeen

Dan kunt u tot 1 juli bezwaar maken. Dit doet u met het bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie. Op dit formulier staat ook welke documenten u mee moet sturen. U kunt het bezwaarschrift en de documenten per post sturen naar: Acantus, Postbus 110, 9640 AC Veendam of per e-mail naar: info@acantus.nl.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan om de volgende redenen:

  • Er staan onjuistheden in het voorstel tot huuraanpassing.
  • Er is sprake van een overschrijding van de maximale huurprijsgrens.
  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk toegestaan.
  • Als er een procedure voor huurverlaging loopt bij de Huurcommissie vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen. Of de Huurcommissie heeft hierover al een uitspraak gedaan.

Wat is het advies van de huurdersorganisaties over de huuraanpassing 2022?

Algemeen

In 2020 hebben we samen met onze huurdersorganisaties een Woonlastenakkoord afgesloten. Hierin staat hoe we met elkaar werken aan betaalbare woonlasten. In het Woonlastenakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de jaarlijkse huuraanpassing.