Huuropbouw

Maandelijks betaalt u huur voor uw woning. De huur bestaat uit een tweetal onderdelen, namelijk: een huurprijs en servicekosten.

Huurprijs

De huurprijs is afhankelijk van het aantal ‘punten' dat uw woning heeft. Dit aantal punten wordt aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (ook wel puntensysteem genoemd) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) per woning vastgesteld.

Punten bepalen maximale huurprijs

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en isolatie, krijgt punten. Hoe meer voorzieningen, hoe meer punten een woning krijgt. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het Woningwaarderingsstelsel (WWS).

Wilt u graag weten hoeveel punten aan uw woning zijn toegekend? Dan kunt u een overzicht aanvragen via het formulier Informatie opvragen.

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast. Meer informatie hierover leest u bij Huurverhoging.

Servicekosten

Naast de huurprijs worden er ook andere kosten in rekening gebracht. Dit worden servicekosten genoemd. De kosten die hieronder vallen, staan vermeld in uw huurovereenkomst.

Huurders van Acantus die meedoen aan het Glasfonds en Ontstoppingsfonds betalen hiervoor een vast bedrag per maand. Woont u in een flat of appartement? Dan kan het zijn dat u ook servicekosten betaalt voor:

  • het gebruik van water, gas, elektriciteit;
  • het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, glazen wassen, afvoer van vuilnis, een huismeester, verlichting van gemeenschappelijke ruimten en het onderhoud van gemeenschappelijke tuinen en groenstroken.

Betaling servicekosten

Maandelijks betaalt u een voorschot op de servicekosten. Dit gebeurt via uw maandelijkse huurbetaling.

Afrekening servicekosten

Elk jaar ontvangt u een afrekening van de servicekosten. Hierin staan de werkelijk gemaakte kosten en de voorschotten die u heeft betaald. Is het voorschot hoger geweest dan de werkelijke kosten, dan krijgt u een bedrag terug. Heeft u te weinig betaald, dan moet u het verschil bijbetalen.

Bij de afrekening van servicekosten hebben wij een minimum bedrag voor terugbetaling en invordering:

  • alle bedragen lager dan € 2,- worden niet aan de huurder uitbetaald;
  • alle bedragen lager dan € 5,- worden niet bij de huurder in rekening gebracht.

Aanpassen voorschot servicekosten

Bij het opmaken van de jaarlijkse afrekening bekijken we of het voorschot nog voldoende is, of misschien bijgesteld moet worden. Passen wij het voorschot aan, dan informeren wij u hierover in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Niet verrekenbare servicekosten

Voor de servicekosten voor glasschade en rioolontstoppen ontvangt u geen afrekening. U betaalt een vast bedrag per maand. Zie ook Niet verrekenbare servicekosten.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het vastgestelde bedrag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klant Contact Centrum via 0900 - 8400.
Vindt u ook na een toelichting dat de hoogte van het voorschotbedrag servicekosten niet klopt? Dan kunt u een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Zij doen in dat geval een bindende uitspraak.

Veel gevraagd over Huuropbouw

Wat is het Woningwaarderingsstelsel en kan ik hier een kopie van ontvangen?

Algemeen

Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is het puntensysteem voor sociale huurwoningen die de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning bepaalt. De woning krijgt voor de verschillende kwaliteitselementen punten. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken, het sanitair, de energieprestatie en de WOZ-waarde. Op de website van de rijksoverheid leest u meer over het Woningwaarderingsstelsel (WWS).

Wat zijn streefhuren?

Algemeen

De streefhuur is de huur die een nieuwe huurder gaat betalen als hij of zij een woning accepteert. U kunt de streefhuur opvragen bij Acantus. Het is daarbij wel goed om te weten dat een streefhuur ieder jaar kan wijzigen. De WOZ-waarde van een woning wordt namelijk ieder jaar opnieuw vastgesteld door de gemeente. Net zoals bij een koopwoning, kan de prijs van een huurwoning dus ieder jaar anders zijn. Type woning, de locatie, de grootte en energiezuinigheid zijn daarbij het belangrijkste.

De huurprijs is nooit hoger dan de huurprijs die we maximaal voor een woning mogen vragen op basis van het Woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Sterker nog: Acantus vraagt gemiddeld ongeveer 70% van deze maximale huurprijs. Dat is de streefhuur zoals die is afgesproken in het Woonlastenakkoord.

Wat is het Glasfonds, zijn voorwaarden en de werkinstructie?

Algemeen

Het Glasfonds dekt de kosten voor het vervangen van glas door een breuk. Onder glas verstaan we enkel en dubbel glas in deuren, kozijnen en ramen, trappenhuizen en portieken die bij het gehuurde horen en zorgen voor lichtdoorlating. Het fonds dekt de (eventuele) vervolgschade niet. Hiervoor bent u aangewezen op uw inboedelverzekering.

Uitsluiting Glasfonds
Wij behouden ons het recht om huurders uit te sluiten van het Glasfonds als er sprake is van misbruik, opzet en/of extreem schadeverloop.

Voorwaarden Glasfonds
Meer informatie over de voorwaarden van het Glasfonds kunt u lezen in de Algemene voorwaarden Glasfonds.

Wat is het Ontstoppingsfonds en wat zijn de voorwaarden?

Algemeen

Dit Ontstoppingsfonds dekt de kosten van het ontstoppen van de in of bij uw woning aanwezige riolering. Onder riolering wordt verstaan alle afvoeren van closetpotten, gootstenen, hemelwater, riolering en putten die horen bij uw woning. Het fonds dekt (eventuele) vervolgschade niet. Hiervoor bent u aangewezen op uw inboedelverzekering.

Uitsluiting Ontstoppingsfonds
Wij behouden ons het recht om huurders uit te sluiten van het Ontstoppingsfonds als er sprake is van misbruik, opzet en/of extreem schadeverloop.

Voorwaarden Ontstoppingsfonds
Meer informatie over de voorwaarden van het Ontstoppingsfonds kunt u lezen in de Algemene voorwaarden Ontstoppingsfonds.

Ik betaal servicekosten voor water en/of energie, maar ik betaal zelf ook aan Waterschap Groningen en/of een energieleverancier. Hoe kan dit?

Algemeen


De betaling die u zelf doet aan het water- en/of energiebedrijf is uw eigen verbruik in uw appartement. De servicekosten die u aan Acantus betaalt zijn kosten voor het verbruik van de algemene ruimte(s). Bijvoorbeeld de verlichting van de portiek(en), galerijen en bergingen en het stroomverbruik van liften. Alle huurders in het complex betalen een evenredig deel voor dit verbruik.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn complex?

Algemeen

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. In de afrekening staan de kosten, uw aandeel, het betaalde voorschot en het uiteindelijk saldo (te betalen of te ontvangen). Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid servicekosten van de Huurcommissie. Informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.

Wat betekent kale huur?

Algemeen

Kale huur is de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woning. De totale huurprijs is de kale huur plus de servicekosten. Soms gaat het ook om de kosten voor gas, water en elektriciteit.

Hoe kan ik een huurspecificatie aanvragen?

Algemeen

Een huurspecificatie kunt u op de volgende manieren aanvragen

  • via het formulier Huurspecificatie (let op: u kunt inloggen op het Huurdersportaal nadat u van ons een activatiecode hebt ontvangen)
  • telefonisch via: 0900 - 8400 
  • schriftelijk: Acantus, Postbus 110, 9640 AC in Veendam

Na ontvangst nemen wij uw aanvraag in behandeling. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een reactie van één van onze medewerkers.

Hoe kan het dat mijn buren minder of juist meer huur betalen dan ik?

Algemeen

Om een antwoord te geven op deze vraag, zal ik u eerst uiteggen hoe we de huurprijs bepalen? Daarna leg ik u uit hoe het kan dat er verschil zit tussen de huurprijzen.

1. Hoe bepalen we de huur?
Het is de bedoeling dat alle huren passen bij de waarde van de woning. Simpel gezegd: hoe hoger de waarde van het huis, hoe hoger de huur. Een huurprijs die past bij de waarde van het huis noemen wij ‘streefhuur’.

Als de woning gerenoveerd wordt, of bijvoorbeeld zonnepanelen krijgt, verhoogt de waarde van de woning. De huur verhoogt dan ook.

2. Het kan voorkomen dat je buren meer of minder betalen, terwijl jullie huizen vergelijkbaar zijn. Hoe kan dat?

De hoogte van de huur bepalen we op het moment dat er iemand komt wonen.

De huurprijs baseren wij op het type woning, de locatie, de grootte, de energiezuinigheid en de WOZ-waarde. De waarde van een woning is elk jaar anders, en dus is de streefhuur ook ieder jaar anders. Op de website van de rijksoverheid leest u meer over het Woningwaarderingsstelsel (WWS)

Zodra je een huis van ons huurt, mag de huurprijs niet te snel stijgen. Dat is wettelijk vastgelegd. Zo kom je als huurder niet voor onverwachtse kosten te staan.

Wanneer iemand lang in een woning woont, en de waarde van het huis stijgt, dan stijgt de streefhuur soms sneller dan de echte huur. Zo kan het zijn dat buren een andere huurprijs betalen omdat ze ergens langer of juist korter wonen.

Belangrijk is dat al onze huurders in een fijn huis wonen. Daarom willen we graag dat iedereen bij Acantus de streefhuur betaalt. Met dit bedrag kunnen we onze huidige woningen optimaal onderhouden en verduurzamen en in de toekomst nieuwe huizen bouwen.

Bekijk ook onze animatie met uitleg over hoe er verschil in in de huurprijs kan ontstaan.

https://www.youtube.com/embed/nnJevTfwekA