Huur opzeggen

U gaat verhuizen en wilt de huur van uw woning opzeggen? Laat ons dit in ieder geval één maand van tevoren weten. Eerder mag natuurlijk ook. Wij maken dan afspraken met u over de oplevering van de woning.

Opzeggen

U kunt op elke dag van de maand de huur van uw woning opzeggen:

Opzegtermijn

De opzegtermijn is minimaal één maand en kan alleen op werkdagen ingaan. Zegt u bijvoorbeeld op 18 april de huur op, dan levert u 18 mei uw woning aan ons op. Valt 18 mei in het weekend of op een feestdag, dan is de oplevering de eerstvolgende werkdag. 
U krijgt van ons een bevestigingsbrief van de opzegging, binnen drie werkdagen nadat u de huur heeft opgezegd. In deze brief staan alle afspraken. Hierin staat ook tot welke datum u de huur moet betalen.

Voorinspectie

Zegt u de huur op, dan maken wij met u een afspraak voor een inspectie. Tijdens deze afspraak inspecteert u samen met onze mutatie-inspecteur de woning en maakt hij afspraken met u over hoe u de woning oplevert. Eventuele herstelwerkzaamheden kunt u zelf doen of door ons laten verzorgen. In het laatste geval brengen wij u kosten in rekening, deze worden vastgelegd op het woningopnameformulier.

Overname

Uw woning wordt door ons aangeboden aan een nieuwe kandidaat. Wij vragen uw medewerking bij het bezichtigen van de woning. U kunt via het formulier toestemming geven voor het verstrekken van uw contactinformatie aan de nieuwe kandidaat. Onze inspecteur maakt vervolgens afspraken met u omtrent zaken die u eventueel ter overname kunt aanbieden. Dit legt u samen met de nieuwe huurder, uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de huurovereenkomst, vast op het overnameformulier. Is er geen nieuwe kandidaat bekend, dan kunt u de goederen, zoals besproken met de inspecteur, meenemen of kosteloos in de woning laten liggen. U ontvangt hiervoor geen vergoeding. Achtergebleven goederen die niet zijn besproken met de inspecteur worden op uw kosten verwijderd.

Inleveren sleutels

De sleutels kunt bij ons inleveren op ons kantoor of door de sleutels per aangetekende post naar ons toe te sturen. De sleutels moeten uiterlijk de laatste verhuurdag door ons zijn ontvangen. Dit wordt met u afgestemd.

De eindafrekening

Met de eindafrekening verrekenen wij nog openstaande bedragen, zoals de uitgevoerde werkzaamheden. Achterstallig of te veel betaalde huur wordt ook op deze manier verrekend.

Veel gevraagd over Huur opzeggen

Hoe snel is er een nieuwe huurder voor mijn woning?

Algemeen

Wij plaatsen uw woning op de website in ons Woningaanbod. We proberen dit zo snel mogelijk na de voorinspectie te doen. De woning staat dan 7 dagen geadverteerd. Na het sluiten van de woningadvertentie bieden wij de woning aan een kandidaat aan. Helaas lukt het niet altijd om op tijd een nieuwe huurder te vinden.

Wordt de woning verhuurd? Dan geven wij de nieuwe huurder, na uw toestemming , uw telefoonnummer. De nieuwe huurder neemt dan contact met u op. Er kan dan een afspraak worden gemaakt voor eventuele overname of bezichtiging.

Ik ga mijn woning opzeggen, mag ik iemand voordragen voor deze woning?

Algemeen

U kunt geen nieuwe huurder voordragen. Uw oude woning wordt via het reguliere aanbod aangeboden op de website van Acantus.

Hoe voorkom ik zo weinig mogelijk dubbele huur?

Algemeen

Dubbele huur is helaas niet te voorkomen. Het kan zijn dat u door overlap van beide contracten dubbele huur moet betalen. Dit is afhankelijk van de ingangsdatum van de nieuwe huurwoning. Zodra bekend is wanneer de huurovereenkomst van de nieuwe huurwoning getekend kan worden, dan kunt u direct de huur van uw huidige woning opzeggen.

Wat komt er bij kijken bij een verhuizing?

Algemeen

Denk aan het doorgeven van uw nieuwe adres!
Geef uw verhuizing altijd door aan uw gemeente, ook als u binnen de gemeente verhuist. Verhuist u naar een nieuwe gemeente, meld dit dan bij de nieuwe gemeente. Doe dit 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na je verhuisdatum (verhuisdatum = 1e dag slapen/wonen nieuwe huis).

Stuur ook uw verzekeraars tijdig een adreswijziging en uw telefoonaanbieder. Denkt u ook aan het overschrijven van uw inboedelverzekering. Vraag na of u ook dekking van de inboedelverzekering heeft tijdens de verhuizing. Dit is namelijk niet bij alle verzekeraars het geval.

Tip! Met de verhuisservice van PostNL kunt u regelen dat uw post automatisch met u mee verhuisd

Huurtoeslag
Wanneer u gebruik maakt van Huurtoeslag is het belangrijk om de verhuizing door te geven aan de Belastingdienst. Als de huurovereenkomst stopt, stopt ook uw recht op huurtoeslag voor deze woning. Verhuist u naar een andere huurwoning? En heeft u daar recht op huurtoeslag? Vraag dan opnieuw huurtoeslag aan. Geef de wijzigingen door via Mijn toeslagen of bel met de Belastingdienst 0800 - 0543

Gas, water en elektriciteit
Vergeet bij uw verhuizing niet om de contracten voor onder andere gas, elektra, water te wijzigen. Om te voorkomen dat water- en energiebedrijven teveel bij in rekening brengen, is het belangrijk de meterstanden op de laatste huurdag door te geven. De meterstanden van gas, water en elektra schrijft u op de meterstandenkaart die wij u toesturen.

Automatische betaling stopzetten
Als u de bank een opdracht heeft gegeven voor een automatische betaling van de huur, dan moet u die zelf stopzetten. Als u de automatische betaling bij ons heeft geregeld hoeft u niets te doen.

Afval
Bij verhuizen komt vaak veel afval en grofvuil kijken. Zorgt u ervoor dat u uw afvalcontainers schoon en leeg achterlaat. Hartelijk dank!

Wat gebeurt er als ik mijn garage/parkeerplaats heb opgezegd?

Algemeen

U krijgt van ons een bevestigingsbrief. De sleutels van een garage kunnen op ons kantoor ingeleverd worden of met de aangetekende sleutelenvelop die wij meesturen bij de bevestiging.

Hoe zeg ik de huur op bij overlijden?

Algemeen

Doet u als nabestaande een huuropzegging? Dan willen wij u allereerst condoleren met het verlies.

Medehuurder
Is er een medehuurder die in de woning wil blijven wonen? Vul in dit geval een formulier Verandering tenaamstelling bij overlijden in en stuur deze op samen met een kopie van het overlijdenscertificaat. Dan kunnen wij er voor zorgen dat het huurcontract op uw naam komt te staan.

Medebewoner
Bent u medebewoner, maar staat u niet op het huurcontract als medehuurder? En u wilt wel in de woning blijven wonen? Dan kunt u een vezoek indienen om hoofdhuurder te worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier Verandering tenaamstelling.

Enige bewoner
Woonde de huurder alleen in de woning, dan moet de huurovereenkomst worden opgezegd. De erfgenamen mogen op elke werkdag van de maand opzeggen. Wel moet een opzegtermijn van 1 maand in acht worden genomen.

U kunt de opzegging doen via het opzeggingsformulier of schriftelijk. In de brief vermeld u het adres waarvan de huur wordt opgezegd, de einddatum van de huurovereenkomst en het adres waar wij de bevesting heen kunnen sturen. Bij de brief voegt u een kopie van het overlijdenscerificaat.

Kan ik mijn huuropzegging terugdraaien?

Algemeen

Nee, een huuropzegging is definitief. Dat betekent dat u het niet meer kunt veranderen. Zijn er bijzondere omstandigheden? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via het Contactformulier of 0900 - 8400.

Per welke datum kan ik mijn huur opzeggen?

Algemeen

De opzegtermijn is minimaal één maand. Eerder mag natuurlijk ook. U kunt de huur op iedere dag van de maand opzeggen. Zegt u bijvoorbeeld op 10 maart de huur op? Dan eindigt de huurovereenkomst op zijn vroegst op 10 april. De laatste dag mag niet op een feestdag of in het weekend vallen.

Tip: Geef uw opzegging op tijd door. Bijvoorbeeld twee maanden van tevoren in plaats van één maand. U heeft dan rustig de tijd om alles te regelen.

De huur is opgezegd, waarom is er nog volledige huur afgeschreven?

Algemeen

Teveel betaalde huur wordt met de eindafrekening verrekend. U ontvangt de eindafrekening binnen 4 weken na de einddatum van uw huurovereenkomst. Middels de eindafrekening vragen wij u uw IBAN te controleren. Reageert u niet binnen vijf werkdagen met een eventuele IBAN aanpassing, dan gaan wij ervan uit dat het IBAN correct is. Heeft u geld van ons te ontvangen, dan ontvangt u dat binnen twee weken na ontvangst van de eindafrekening.

Kan ik de einddatum van de huuropzegging wijzigen?

Algemeen

Het kan gebeuren dat de geplande datum waarop u de woning gaat verlaten, toch niet zo goed uitkomt. Korter is mogelijk, maar de opzegtermijn is nooit minder dan 1 maand. Langer kan alleen als de woning nog niet is aangeboden aan een nieuwe huurder of al op de woningaanbodsite heeft gestaan.

Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400. Dan kunnen wij kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer krijg ik een bevestiging van de huuropzegging?

Algemeen

U krijgt van ons een bevestigingsbrief van de opzegging binnen 3 werkdagen nadat u de huur heeft opgezegd. In deze brief staan alle afspraken. Hierin staat ook tot welke datum u de huur moet betalen.

Hoe zeg ik mijn huur op?

Algemeen

U kunt bij Acantus op elke dag van de maand de huur van uw woning opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 1 maand.
De opzegtermijn van 1 maand gaat in op de dag waarop wij uw opzegging ontvangen.

U kunt de opzegging doen via het opzeggingsformulier. Zo weet u zeker dat u op een juiste wijze uw huur opzegt.

Het kan ook per brief, of door langs te komen bij ons op kantoor.

Stuurt u een schriftelijke opzegging? Zet hierin dan in ieder geval:

  • het adres van de huidige huurwoning;
  • de datum waarop u de huur wilt beeindigen;
  • uw nieuwe adres en telefoonnummer;
  • en uw bank- of gironummer, als dit wijzigt.

Voor meer informatie kunt u de folder huur opzeggen bekijken.

Mag ik zelf mijn huur opzeggen als ik bewindvoering heb?

Algemeen

Als u onder bewind staat kunt u uw huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. Ook uw bewindvoerder moet akkoord geven voor de verhuizing. Neem contact op met uw bewindvoerder en vraag om schriftelijke toestemming voor uw verhuizing. Nadat u akkoord heeft gekregen van uw bewindvoerder kunt u de huur opzeggen en de bevestiging, als bijlage, toevoegen aan het opzegformulier.