Huur opzeggen

U gaat verhuizen en wilt de huur van uw woning opzeggen? Laat ons dit in ieder geval één maand van tevoren weten. Eerder mag natuurlijk ook. Wij maken dan afspraken met u over de oplevering van de woning.

Opzeggen

U kunt op elke dag van de maand de huur van uw woning opzeggen:

  • via het opzeggingsformulier;
  • telefonisch via 0900 - 8400;
  • per brief;
  • persoonlijk bij ons op kantoor.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is minimaal één maand en kan alleen op werkdagen ingaan. Zegt u bijvoorbeeld op 18 april de huur op, dan levert u 18 mei uw woning aan ons op. Valt 18 mei in het weekend of op een feestdag, dan is de oplevering de eerstvolgende werkdag. 
U krijgt van ons een bevestigingsbrief van de opzegging, binnen drie werkdagen nadat u de huur heeft opgezegd. In deze brief staan alle afspraken. Hierin staat ook tot welke datum u de huur moet betalen.

Voorinspectie

Zegt u de huur op, dan maken wij met u een afspraak voor een inspectie. Tijdens deze afspraak inspecteert u samen met onze mutatie-inspecteur de woning en maakt hij afspraken met u over hoe u de woning oplevert. Eventuele herstelwerkzaamheden kunt u zelf doen of door ons laten verzorgen. In het laatste geval brengen wij u kosten in rekening, deze worden vastgelegd op het woningopnameformulier.

Overname

Uw woning wordt door ons aangeboden aan een nieuwe kandidaat. Wij vragen uw medewerking bij het bezichtigen van de woning. U kunt via het formulier toestemming geven voor het verstrekken van uw contactinformatie aan de nieuwe kandidaat. Onze inspecteur maakt vervolgens afspraken met u omtrent zaken die u eventueel ter overname kunt aanbieden. Dit legt u samen met de nieuwe huurder, uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de huurovereenkomst, vast op het overnameformulier. Is er geen nieuwe kandidaat bekend, dan kunt u de goederen, zoals besproken met de inspecteur, meenemen of kosteloos in de woning laten liggen. U ontvangt hiervoor geen vergoeding. Achtergebleven goederen die niet zijn besproken met de inspecteur worden op uw kosten verwijderd.

Inleveren sleutels

De sleutels kunt bij ons inleveren op ons kantoor of door de sleutels per aangetekende post naar ons toe te sturen. De sleutels moeten uiterlijk de laatste verhuurdag door ons zijn ontvangen. Dit wordt met u afgestemd.

De eindafrekening

Met de eindafrekening verrekenen wij nog openstaande bedragen, zoals de uitgevoerde werkzaamheden. Achterstallig of te veel betaalde huur wordt ook op deze manier verrekend.