Huur opzeggen

U gaat verhuizen en wilt de huur van uw woning opzeggen? Laat ons dit in ieder geval één maand van tevoren weten. Eerder mag natuurlijk ook. Wij maken dan afspraken met u over de oplevering van de woning.

Opzeggen

U kunt op elke dag van de maand de huur van uw woning opzeggen:

  • via het opzeggingsformulier;
  • telefonisch via 0900 - 8400;
  • per brief;
  • persoonlijk bij ons op kantoor.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is minimaal één maand en kan alleen op werkdagen ingaan. Zegt u bijvoorbeeld op 18 april de huur op, dan levert u 18 mei uw woning aan ons op. Valt 18 mei in het weekend of op een feestdag, dan is de oplevering de eerstvolgende werkdag. 
U krijgt van ons een bevestigingsbrief van de opzegging, binnen drie werkdagen nadat u de huur heeft opgezegd. In deze brief staan alle afspraken. Hierin staat ook tot welke datum u de huur moet betalen.

Voorinspectie

Zegt u de huur op, dan maken wij met u een afspraak voor een inspectie. Tijdens deze afspraak inspecteert u samen met onze mutatie-inspecteur de woning en maakt hij afspraken met u over hoe u de woning oplevert. Eventuele herstelwerkzaamheden kunt u zelf doen of door ons laten verzorgen. In het laatste geval brengen wij u kosten in rekening, deze worden vastgelegd op het woningopnameformulier.

Overname

Bij de bevestiging van de huuropzegging, ontvangt u een overnameformulier. Op dit formulier kunt u aangeven welke goederen u ter overname wilt aanbieden aan de volgende huurder, zoals gordijnen en laminaat. Tijdens de voorinspectie hoort u van onze medewerker welke zaken in aanmerking komen. 

Als de nieuwe huurder bekend is, neemt hij of zij contact met u op om de overname te bespreken. U regelt zelf de overname met de nieuwe huurder. Wij bemoeien ons hier niet mee. Als de nieuwe huurder nog niet bekend is op het moment dat u de sleutels van de woning inlevert, dan mag u de spullen nog veertien dagen in de woning laten staan. Als na veertien dagen nog geen nieuwe huurder bekend is, krijgt u van ons bericht dat u nog drie dagen de tijd heeft om uw spullen uit de woning te halen. U kunt er ook voor kiezen om met onze toestemming de spullen in de woning achter te laten. U ontvangt hiervoor dan geen vergoeding.

Inleveren sleutels

De sleutels kunt bij ons inleveren op ons kantoor of door de sleutels per aangetekende post naar ons toe te sturen. De sleutels moeten uiterlijk de laatste verhuurdag door ons zijn ontvangen. Dit wordt met u afgestemd.

De eindafrekening

Met de eindafrekening verrekenen wij nog openstaande bedragen, zoals de uitgevoerde werkzaamheden. Achterstallig of te veel betaalde huur wordt ook op deze manier verrekend.