Vergoedingen voor huurders

De rijksoverheid stelt verschillende vergoedingen beschikbaar om huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied te compenseren voor de overlast veroorzaakt door de gaswinning en de aardbevingen die daardoor ontstaan in Groningen.

  • Eenmalige vergoeding van 750 euro
  • Vergoedingen voor huurders bij versterking
  • Eenmalige tegemoetkoming achteraf (als huis versterkt is tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020)

Eenmalige vergoeding van 750 euro

Op 6 november 2020 hebben Rijk, provincie en regio afgesproken dat huurders van woningcorporaties een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro ontvangen.

Dit bedrag is voor alle huurders van woningcorporaties in het gebied waarvoor ook de waardedalingsregeling van het IMG geldt. Dit gebied is nog aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt (9679, 9681 en 9682).

Naar verwachting wordt dit bedrag voor 1 juli 2021 uitgekeerd. Huurders krijgen deze vergoeding, omdat zij anders dan particuliere eigenaren minder makkelijk aanspraak kunnen maken op andere vormen van compensatie.
Kijk op de website van de NCG voor meer informatie.

Vergoedingen voor huurders bij versterking

Huurders van corporaties in het aardbevingsgebied hebben in een aantal gevallen recht op een tegemoetkoming van de rijksoverheid. Deze tegemoetkoming komt bovenop ons eigen sociaal plan. Met deze tegemoetkoming worden verschillen tussen huurders en particuliere eigenaren gelijkgetrokken.

Huurders die ná 1 november 2020 naar een wisselwoning verhuizen, hebben recht op vergoedingen voor:

  • Gebruik van nutsvoorziening en internet
  • Zelf aangebrachte voorzieningen in en rond de huidige woning van de huurder
  • Het zelf regelen van tijdelijke huisvesting
  • Verhuiskosten

De bewonersconsulent bespreekt dit met de huurder als dit aan de orde is in het versterkingsproject.

Vragen?
Huurders kunnen met vragen terecht bij de bewonersconsulent die hen begeleidt.

Eenmalige tegemoetkoming achteraf (huis versterkt tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020)

Hebt u tussen 1 oktober 2015 en 1 november 2020 te maken kregen met versterkingsmaatregelen aan hun huurwoning? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming achteraf.  

Deze huurders ontvangen een basisvergoeding van € 500,- voor kosten die niet meer te achterhalen zijn, zoals zelf aangebrachte voorzieningen. Daarnaast krijgen huurders die zelf betaalden voor nutsvoorzieningen en internet een vergoeding van € 45,- per week voor de periode dat een huurder in een tijdelijke woning heeft gewoond. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten.

Op de website van de NCG vindt u de voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling en hoe u een aanvraag kunt indienen. U kunt een aanvraag indienen tot en met 1 april 2022.

Vragen of een aanvraag indienen?
De regeling wordt uitgevoerd door de NCG. Voor vragen kunt u contact opnemen met hen via tegemoetkominghuurders@nationaalcoordinatorgroningen.nl of telefonisch via 088 041 44 77  (bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur).