Inspectie versterkingsprogramma NCG

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) regisseert het bouwkundig versterken van (huur)woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Om de versterking goed aan te pakken, moet eerst duidelijk zijn of en in hoeverre woningen versterkt moeten worden. Daarom zijn inspecties van woningen nodig. Op basis van deze inspecties wordt berekend welke woningen moeten worden versterkt om ze aardbevingsbestendig te maken. Ook wordt berekend welke maatregelen dan nodig zijn. Deze berekeningen kosten veel tijd. 

In een versterkingsadvies komt te staan welke maatregelen nodig zijn om een woning aardbevingsbestendig te maken. Als dit advies klaar is, wordt dit advies besproken met de eigenaar. Bij huurwoningen is dit de woningcorporatie, Acantus dus. Nadat wij het versterkingsadvies van een woning ontvangen, informeren wij de huurder.  

Acantus voert regulier onderhoud uit aan haar woningen, ook bij woningen die onderdeel uitmaken van het inspectieprogramma van NCG. Sinds de start van de inspecties, begin 2017, zijn wij terughoudend met zaken als schilder- en voegwerk bij woningen die onderdeel uitmaken van de inspecties. Dit doen wij in ieder geval totdat er duidelijkheid is over de uitkomsten van de inspecties.

Wilt u meer weten over het inspectieprogramma, neemt u dan contact met ons op via 0900 - 8400.

Veel gevraagd over Inspectie versterkingsprogramma NCG

Wordt mijn woning binnenkort door Acantus gerenoveerd?

Algemeen


Acantus brengt u schriftelijk op de hoogte wanneer er plannen zijn om uw woning te verduurzamen.

Ik heb een brief ontvangen voor een woninginspectie door Woonscan. Kan Woonscan bij mij langskomen?

Algemeen

Woonscan bepaalt zelf de planning en zal 10% van de woningen ook aan de binnenkant opnemen. Deze opname is bedoeld om de onderhoudsstaat van alle huurwoningen van Acantus in beeld te brengen. Dus niet als een opname voor een onderhoudsproject aan de woningen.

Heeft u een defect in of aan uw woning? Dien een verzoek in via Reparatie melden of neem contact op met ons Klant Contact Centrum via 0900 - 8400.

Er is iemand bij mij aan de deur (geweest). Hoe weet ik dat deze persoon namens Acantus langskomt?

Algemeen


U krijgt altijd van tevoren een brief als wij onderzoek doen in uw woning of wijk. Vaak hebben onze medewerkers of aannemers deze brief bij zich. Hier kunt u om vragen. U kunt ook altijd vragen om legitimatie. Vertrouwt u het niet? Neemt u dan meteen contact met ons op.

Hoe staat het met alternatieve huisvesting tijdens woningverbetering?

Algemeen

Onze projectpartners zijn gespecialiseerd in het renoveren van woningen en bekijken per project hoe groot het overlast zal zijn voor u als huurder.
U krijgt minimaal 3 weken voorafgaand aan de werkzaamheden informatie over de werkzaamheden en hoe de projectpartner het overlast gaat verminderen.
Overlast is helaas niet uit te sluiten.

Indien de toiletruimte wordt vernieuwd, dan zorgt de projectpartner ervoor dat de wc pot er aan het einde van de dag weer op zit. U kunt dan doorspoelen met een emmer water.
Indien de doucheruimte wordt vernieuwd kunt u tijdelijk niet douchen, voorafgaand aan het project wordt dit met u besproken. Soms worden er alternatieve sanitaire gelegenheden aangeboden in de vorm van een mobiele doucheunit in de tuin.
Ook wordt er een leegstaande woning wel eens ingericht zodat u de rust kan opzoeken en gebruik kan maken van de douche van de rustwoning.

In de praktijk is alternatieve huisvesting vaak niet nodig en kunt u in de woning blijven tijdens renovatiewerkzaamheden. We houden rekening met de intensiteit van de overlast en nemen de werkzaamheden voor de start van het project met u door.

Ik heb een vraag over de vergoeding na woningverbetering. Bij wie kan ik terecht?

Algemeen

Als het volledige project in uw straat/complex is opgeleverd gaan we over tot uitbetaling van de vergoeding. Is de woningverbetering al volledig uitgevoerd, maar heeft u nog geen vergoeding ontvangen? Neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het Contactformulier of 0900 - 8400.

Is de woningverbetering in uw straat/complex nog niet volledig uitgevoerd? Neemt u dan contact op met de bewonersconsulent van de aannemer die de woningverbetering uitvoert. Onze partners voor woningverbetering zijn Paas B.V. en Plegt-Vos. De contactgegevens van de bewonersconsulent vindt u in de brief en brochure waarin de verbetering is voorgesteld.

Ik heb klachten na woningverbetering. Wat kan ik doen?

Algemeen


Neem contact op met de aannemer

Komt mijn woning en/of bijgebouw in aanmerking voor isolatie?

Algemeen

U kunt bij ons op dit moment geen dubbel glas meer aanvragen voor uw woning. Wij plaatsen isolatieglas tijdens het planmatige schilderwerk aan uw woning, of tijdens renovatieprojecten. Dat kan alleen als dit technisch mogelijk is. Voor het plaatsen van iolatieglas tijdens planmatig schilderwerk rekenen wij geen huurverhoging.

Alle andere isolatie voor bijvoorbeeld vloeren, daken en muren brengen we alleen aan tijdens planmatig onderhoud. Als uw woning aan de beurt is, ontvangt u vooraf van ons een brief. De isolatie kan voor een huurverhoging zorgen. Hier staat wel een lagere energierekening tegenover.

Wanneer begint de woningverbetering?

Algemeen


U wordt vooraf geïnformeerd over de startdatum. Onze partners verzorgen de communicatie. Zij versturen ongeveer 6 weken voor start van de werkzaamheden een brief.

Ik heb een brief ontvangen over een inspectie/woningverbetering, met wie kan ik contact opnemen?

Algemeen


In de brief staat aangegeven met wie u contact kunt opnemen voor vragen.