Stappen bij aardbevingsschade

Op deze pagina leggen wij in een aantal stappen uit wat er gebeurt als u een melding doet van mogelijke aardbevingsschade.

Heeft u al schade gemeld en wilt u weten wat de status is van uw melding? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons via 0900-8400 of via info@acantus.nl.

1  Schademelding doen
U meldt een schade via onze website of u heeft dit telefonisch of per e-mail gedaan. U levert zo veel mogelijk bij u bekende informatie aan.
2  Schademelding bij IMG
Wij melden uw schade bij het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen). Wij leveren zo veel mogelijk bij ons bekende informatie aan inclusief de door u verstrekte informatie over de schade.
3  Bevestiging
Wij ontvangen binnen ongeveer een week een bevestiging van de schademelding. Daarin staat onder andere ook de beslistermijn.
4  Deskundige en zaakbegeleider
Het IMG bepaalt op basis van een eerste inschatting of er voor de schade-afhandeling specifieke kennis nodig is en welke. Bijvoorbeeld kennis over flats, monumenten, bedrijfspanden, agrarische bedrijven of woningen. Er wordt vervolgens een onafhankelijke deskundige voorgesteld. Acantus heeft een vaste zaakbegeleider bij het IMG, hij/zij helpt ons tijdens het hele proces.
5  Schade-opname
Er wordt een afspraak gepland voor een schade-opname, de deskundige zal hiervoor contact met u opnemen.
De deskundige neemt de schade op. Onze zaakbegeleider van het IMG is indien gewenst bij de schade-opname aanwezig. De deskundige gaat na de schade-opname aan de slag met een advies over de schadeoorzaak en -omvang.
6  Het adviesrapport
De onafhankelijke deskundige levert een adviesrapport op bij het IMG. Het adviesrapport wordt gecontroleerd door een andere onafhankelijke deskundige. Vervolgens wordt het rapport naar ons toegestuurd.
7  Reactie op adviesrapport
Als wij het rapport hebben ontvangen, hebben we twee weken de tijd om mondeling of schriftelijk te reageren.
8  Voorbereiden besluit
Het IMG bereidt de aanvraag voor op besluitvorming door alle stukken in een dossier samen te brengen. Ons aanvraagformulier, het adviesrapport en een eventuele zienswijze bijvoorbeeld. Als op basis van uw of onze zienswijze een aanpassing van het adviesrapport nodig is, gebeurt dat in deze fase van de procedure. Dus voorafgaand aan het besluit.
9  Besluit over uw schade
Het IMG neemt een besluit. In het besluit staat of wij een schadevergoeding krijgen of niet. Daarnaast wordt in het besluit gereageerd op een eventuele zienswijze. Wij ontvangen dit besluit per brief. Bij een eventuele toekenning kunnen wij vervolgens een aannemer inschakelen. 

*Beslistermijn
Voor alle aanvragen om vergoeding van mijnbouwschade geldt een formele beslistermijn van vijftien maanden. In de praktijk probeert het IMG sneller een besluit te nemen. Door het grote aantal aanvragen dat het IMG in behandeling heeft, lukt het soms niet om binnen de beslistermijn van vijftien maanden een besluit te nemen. Als dat het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.